Hagida loogu talogalay adigaaga haysta waxbarasho dalka dibediisa ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 31 7 2018

Hagidan waxaad ka akhrin kartaa waxa ay tahay inaad samayso haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah.

Adiga oo dal shisheeya wax ka soo bartay, maxaa ku khuseeya?
 • Xog qoran ma kala timid dal kale oo aan Iswiidhan ahayn?

  Marka aad raadinayso shaqo, jaamicad ama jaamacicad sare ama waxbarashooyinka dhammaystirka ah waxay tani u sahlaysaa adiga,shaqo-bixiyaha iyo diyaariyaha waxbarashadan haddii aad heshay in la qiimeeyay waxbarashadaada dalka dibediisa.

  Waxa loo baahanyey in la turjumo shahaadooyinka haddii aanay ahayn iswiidhish, ingiriisi, faransiis, isbaanish ama jarmal ama mid ka mid ah luqadaha dalalka waqooyinga Yurub.

 • Ma jiro wax dhukumenti ah oo qoran

  Haddii aanad haysan dukumentiga waxbarashadaada ka dib dugsiga sare oo dhan ama qaybo ka mid ah waxaad codsi u gudbin kartaa Guddida jaamicadaha iyo jaamicadaha sare. Markaasi waxaa dhici karta inaad hesho sharaxaada aasaaskaaga waxbarasho taas oo baddel u ah warbixinta guud ee waxbarashadaada.

  Sharaxaadan waxaad u isticmaali kartaa si gun dhig ah marka aad codsanayso shaqo ama sii wadida waxbarasho.

 • Dhukumenti u baahan in la turjumo

  Haddii shahaadooyinkaaga iyo dibloomyadaaadu ku qoranyihiin luqad kale oo aan ahayn Iswiidhish, afafka kale ee waqooyiga yurub, Af ingiriisi, Af Jarmal, Af fransiis ama Af isbaanish, waxad u baahan kartaa in aad turjunto.

  Waxay tusaale ahaan noqon kartaa in shaqo-bixiyahaagu rabo inuu fahmo bal haddii shahaadooyinkaagu quseeyaan shaqada aad dalbatay. Waxa kale oo ay noqon kartaa in aad dalbanayso waxbarasho kulliyadeed ama jaamacadeed ama haddii aad dalbanayso waxbarasho dhammaystir ah.

  Haddii aad ka diiwaangashantahay xafiiska shaqada, waxad heli kartaa caawimo turjumaaneed. Haddii aanad ka diiwaangashanayn xafiiska shaqada , waxad la xiriiraysaa turjumaan haysta aqoonsi.

Waxbarasho noocee ah ayaad haysataa?

Haya´adda dawladeed ee aad la xiriirayso si waxbarashaada loo qiimeeyo waxay kolba ku xidhan tahay nooca waxbarasho ee aad haysato iyo haddii aad dhammaysatay iyo haddii kale.