Dib u mideynta qoyska

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 19 8 2019

Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixi ku saabsan sida qoyskaagu u codsan karo inay adiga dib kuugula midoobaan gudaha Iswiidhan.

Waa maxay dib u mideynta qoyska?

Dib u mideynta qoyska micnaheedu waa in qoys kala qaybsanaa ay codsan karaan inay ku wada noolaadaan Iswiidhan una yimaadaan qofkii helay sharciga deganaansho ee joogtada ah ama sharci deganaansho oo saddex sano ah lehna heerka qaxoontinimo.

Qofkee xaq u leh dib u mideynta qoyska?

Qoyska kuugu dhow ayaa xaq u leh inay kuu soo guuraan (xaaska, ninka, lamaanaha la wada noolaa, lamaanaha iyo caruurta ka yar 18 sano). Waa khasab in qofku ka weynyahay 21 sano oo waa khasab in la is guursaday ama la wada noolaa ka hor intaan la soo qixin.

Qoyskaagu wuxuu fursad u haystaa inay codsadaan sharciga deganaansho ee Iswiidhan si ay ugu soo guuraan adigaaga jooga Iswiidhan.

  • haysta sharci deganaansho oo joogto ah,
  • helay ruqsadda degnaanshada oo ku meelgaarka oo qoxooti ahan ama baahi difaac u qabtid iyo loo qiimeeyay inuu haysto fursad wanaagsan uu ku helikaro ruqsadda degnaanshada oo joogtada.

Waa kuwee qawaaniinta ansaxa ah?

Si aad u keento qoyskaaga waxaad u baahan kartaa inaad caddayso inaad dabari karto masruufkiina (shuruuda masruufka). Adigu waxaad xitaa u baahantahya inaad haysato guri ku haboon qoyska oo dhan.

Sidee ayaan samaynayaa si aan u codsado dib u mideynta qoyska?

Qoyskaagu waxay codsigan ka dhiiban karaan dalka ay deganyihiin. Waxay iyagu ka codsan karaan safaarad Iswiidhan ah ama bogga intarnatka ee Hey'ada Socdaalka.

Marka qoyskaagu codsado dib u mideynta qoyska waa khasab inay muujiyaan cida ay yihiin. Waxay u baahanyihiin inay tusaan baasaboor ansax ah ama dukumenti aqoonsi oo u dhigma.