Haddii aad doonaysid inaad shaqayso

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 6 7 2018

Haddii aad doonaysid inaad shaqayso oo lacag ka hesho gudaha Iswiidhan waa inaad la xiriirtaa Xafiiska Shaqada. Xafiiska Shaqada waxay kaa caawinaysaa inaad hesho shaqo.