Sidee ayuu covid-19 raad ugu yeelanayaa caafimaadkayga?

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 12 2 2021

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad ku saabsan sida aad naftaaada iyo dadka kaleba uga ilaalin kartid inuu ku faafo cudurka covid-19.

Cudurkan wuxuu badanaaba shabahaa hargab caadi ah ama hargabka xun ee influwansada. Dadka uu ku dhaco cudurkan badankooda waxay u xanuusanayaan si khafiif ah oo keliya oo uma baahanayaan inay la xiriiraa daryeelka caafimaadka. Iyadoo la qaado talaabooyin kala duwan waxaynu ku hakin karnaa cudur faafintan kuna yarayn karnaa tirada wakhti isku mid ah xanuusanaysa. Ilaali caafimaadkaaga oo dadka kalena ilaali adigoo samaynaya sida soo socota:

Talooyin muhiim ah oo loogu talogalay inaad naftaada iyo dadka kaleba ku ilaaliso.

 • Dadka waayeelka ah khatar weyn ayay ugu jiraan inay si aad u xun u xanuusadaan. Sidaas darteed waxaa muhiim ah in aan la booqan dadka ku jira isbitaalada iyo hoyga dadka waayeelka ah.
 • Guriga joog xitaa haddii aad dareemayso wax yar oo hargeb ah.
 • Ka durug dadka kale marka aad joogtid meel gudo ah iyo banaanka labadaba.
 • Ka durug dadka kale markaad saarantahay baska, tareen, tareenka hoosta mara, tareenka korka mara iyo gaadiidka kale ee dadweynaha.
 • Iska ilaali xafladaha, aasaska, xafadaha magac u bixinta ilmo dhashay, xaflad dhalasho ama aroosyada.
 • Ka durug dadka kale marka aad joogtid goobaha isboortiga, hoolka dabaasha iyo meesha jirka lagu dhiso oo iska ilaali inaad dharka ku badasho qolalka dhar iska badalka ee dadweynaha ka dhaxeeya.
 • Iska ilaali inaad safarto wakhtiga saxmadda.
 • Safar haddii oo keliya ay tahay lagama maarmaan.
 • Haddii aad tahay 70 sanno ama ka weyntahay waxaa aad muhiim u ah inaad xadeyso xiriiryadaada bulsho oo iska ilaaliso meelaha dad badan ku kulmaan.

Lambarada telafoonka ee muhiimka ah

 • Khadka telafoonka qaran kuna saabsan faayraska cusub ee koroona kuna qoran dhowr luqadood: 08-123 680 00
 • Wac 113 13 dhanka su'aalaha guud ee ku saabsan covid-19.
 • Haddii aanad isku dabari karin inaad keligaa isku daryeesho guriga waa inaad wacdaa telafoon lambarka 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka.
 • Haddii ay jirto xaalad nolosha khatar ku ah wac 112.