Sida qoys loo dhisto iyo sida carruur dalka Iswiidhan loogu korsado

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 12 11 2021

Image Boken om Sverige
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan Waxaa​d​ soo dejisa​a cu​tubka 5

Meeshan waxaa ka akhrisankarta sharciga iswiidhishka oo ku saabsan is qabtida iyo wada noolanshada. Adiga waxa kale inta ka akhrisankarta carruur markaa sugeysid iyo dhalida canuga iyo ceymiska waalidiinta.

Cutubkaan waxa ka heleysaa warbixin ku saabsan xaqa carruurta iyo nadaamka dugsiyada, dugsiga xannaanada, dusgiga xilliga firaaqada iyo qeybaha muhiimka ah inaa sharciyada kala duwan aad ka warhaysid.