Daryeelidda caafimaadka ee dalka Iswiidan

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 18 12 2018

Image Boken om Sverige
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan Waxaa​d​ soo dejisa​a cu​tubka 7

Cutubkaan waxa ka heli warbixin ku saabsan daryeelka isbitaalada iyo dareelka ilkaha. Adiga waxa xitaa helee warbixin ku saabsan sida caafimaadkaada u wanaaginkartid, tusaale ahaan inaa tababar suubisid iyo cunto wanaagsan cuntid.