Haddii aadan ku qanacsanayn

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 11 11 2021

Image Boken om Sverige
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan

Haddii aadan ku qanacsanayn daryeelka iyo adeegga lagu siiyey, waxaad la xiriireysaa qofka madaxa ka ah rugta daryeelka caafimaadka ilkaha.

Haddii aadan weli ku qanacsanayn, waxaad la xiriireysaa guddiga arrimaha bukaanka (patientnämnden). Waxaa maamuleed goboleed kasto ama gobol kasto ka jira guddiga arrimaha bukaanka. Guddigu wuxuu kaa caawinayaa sidii dhibaatadaada loo xallin lahaa isla markaana caawimaad u heli laheyd.

Waxaad kaloo la xiriiri karta Hey'adda kormeerka caafimaadka iyo xanaanada (Inspektion för vård och omsorg, IVO) oo wax ka qabta dacwooyinka laga qabo daryeelka caafimaadka.