Daryeelka ilkaha

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 9 10 2018

Image Boken om Sverige
Tani waa qoraalo ka yimi buuga Ku saabsan Iswiidhan

Waxaa Iswiidhan ka jira daryeelka ilkaha oo bulshadu leedahay iyo daryeelka ilkaha oo gaar loo leeyahay. Daryeelka ilkaha dadweynaha waxaa maamula maamulka gobolka ama gobol. Daryeelka ilkaha dadweeynaha lagu magacaabaa Folktandvården. Waxaa Iswiidhan ka jira dakhtaro ilko oo iskood gaar loo lee yahay (barayfat).

Nidaamka inta aad bixineysaa waa kala duwan yihiin. Taasina waxay ku xiran tahay meesha aad deggan tahay iyo dakhtarka ilkaha aad doorato.

Dhammaan dadka Iswiidhan oo da'doodu ka yar tahay 21 sano waxay xaq u leeyihiin daryeel-ilkood oo lacag la'aan ah. Waana isku mid haddii ay tagaan daryeelka ilkaha dadweynaha iyo daryeelka ilkaha gaarka loo leeyahay. Xadka da'da oo lacag la'aanta lagu helaayo daryeelka ilkaha, waa ku kula duwan yihiin qeeybaha kala duwan ee dalka.

Dhammaan carruurta iyo dhallinyaradu waxay joogto u tagaan dakhtarka ilkaha si loo baaro, loo daaweeyo oo looga hortago in ilkaha caafimaadkoodu xumaado. Dadka waaweeyn iyagaa iskood u la xiriira dakhtarka ilkaha.

Kaalmada daryeelka ilkaha

Dhammaan dadka ku nool dalka Iswiidan waxay xaq u leeyihiin in laga kaalmeeyo kharashka daryeelka ilkaha marka laga soo bilaabo sannadka ay gaaraan 23 sano. Kaalmada daryeelka ilkaha qaybna waa deeq (lacag) ay ku bixiyaan dakhtarka ilkaha, qaybna wa xadka sare ee kharashka daryeelka ilkaha.

Deeqda daryeelka ilkuhu waxa weeye 600 karoon sannadkii oo loogu talagalay dadka da'doodu u dhexeyso 23 ilaa 29 sano ama ka weyn 65 sano. Dadka da'doodu u dhexeyso 30 ilaa 64 sano waxaa la siinayaa deeq dhan 300 karoon sannadkii. Waxaad deeqda daryeelka ilkaha kaydsan kartaa sannad si aad u isticmaasho sannadka ku xiga.

Xadka sare ee kharashka daryeelka ilkuhu waxaa weeye in aad bixiso lee qayb ka mid ah kharashka daryeelka ilkaha. Hey'adda qasnada caymiska ayaa bixineeyso inta soo hartay.

Xaqa xadka sare ee kharashka daryeelka ilkaha waxaa la isticmaali karaa ilaa laba iyo toban bilood. Qiimaha ayaa wax lagaa dhimayaa marka aad daryeelka ilkaha ka bixiso in ka badan 3 000 oo karoon. Markaa waxaad bixineysaa kala bar kharashka daryeelka ilkaha. Haddii kharashka daryeelku dhaafo 15 000 karoon, waxaad u baahnaan doontaa in aad bixiso lee boqolkiiba 15 kharashkaas.

Daryeelka caafimaadka ilkaha

Waxaa Folktandvården ka heleysaa daryeel ilko oo qiime go'an leh. Waxaana lagu magacaabaa daryeelka caafimaadka ilkaha. Waxaad bil walba bixineysaa qiime go'an. Kadibna waxaad u tegeysaa dakhtarka ilkaha adigoo aan waxba bixin. Si aad u hesho daryeelka caafimaadka ilkaha, waa in aad saxiixdaa heshiis. Markaasna waxaa khasab kugu noqoneysa in dakhtarka ilkuhu baaritaan kugu sameeyo si uu u qiimeeyo inta aad ku bixineyso daryeelka caafimaadka ilkaha.