Bilow noloshaada cusub ee Iswiidhan

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 20 6 2019

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad u baahantahay inaad samayso iyo nooca hey'adaha dawladeed ee aad u baahantahay inaad la xiriirto marka aad hesho sharciga deganaanshaha.

Skatteverket (Wakaaladda cashuuraha)
Bangiga
Arbetsförmedlingen (Xafiiska shaqada)
  • La xiriir Xafiiska Shaqada

    Waa muhiim inaad la xiriirto Xafiiska Shaqada sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah ka dib markaad hesho go'aankaaga sharciga deganaansho. Xafiiska Shaqada ayaa go'aaminaysa haddii aad ka qayb qaadan karto qorshaha dagnaanshaha. Xusuuso inaad sii qaadato go'aanka aad ka heshay Hey'ada Socdaalka. Waa ugu horeyn markaas ka dib marka aad Qasnada Caymiska ka codsan karto magdhabida dagnaanshaha, oo bilaabi karto hawlahaaga dhanka jidkii shaqo ama waxbarasho.

Försäkringskassan (Qasnadda caymiska)