Bilow noloshaada cusub ee Iswiidhan

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 20 6 2019

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan waxa aad u baahantahay inaad samayso iyo nooca hey'adaha dawladeed ee aad u baahantahay inaad la xiriirto marka aad hesho sharciga deganaanshaha.

Skatteverket (Wakaaladda cashuuraha)
Bangiga
Arbetsförmedlingen (Xafiiska shaqada)
 • La xiriir Xafiiska Shaqada

  Waa muhiim inaad la xiriirto Xafiiska Shaqada sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah ka dib markaad hesho go'aankaaga sharciga degganaanshada. Xafiiska Shaqada ayaa go'aaminaya haddii aad ka qayb qaadan karto barnaamijka sal-dhigashada.

  Marka aad booqaneyso Xafiiska Shaqada waa inaad qaadataa go'aankaaga sharciga degganaanshada ee aad ka heshay Hey'adda Socdaalka. Waxa ugu horeysa ee dhacayaa waa in aad samaynaysaan daraasad si aad u hesho qorshe lagu dhaqmo oo adiga kugu haboon. Daraasada waxaa la bilaabi karaa ka hor intaanad gelin diiwaan-gelinta dadweynaha ee aanad helin lambarkaaga shakhsiga laakiin waa inaad haysato dukumenti ah in aad heshay sharciga degganaanshada oo waa inaad awooddo inaad is caddeyn kartid. Inta daraasadan socoto waxaad gunno ka helaysaa Qasnadda Caymiska.

  Adigu waa inaad ku jirtaa diiwaa-gelinta dadweynaha oo heshay lambarkaaga shakhsiga ah si aad u awooddo in lagu qoro barnaamijka sal-dhigashada. Sidaas darteed waxaa muhiim ah inaad ka jawaabto su'aalaha Hey'adda Cashuuraha marka aad samayso wargelinta u soo guuridda Iswiidhan si laguu geliyo diiwaan-gelinta sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah.

  Adigu waa inaad ku qorantahay barnaamijka sal-dhigashada si aad u awooddo inaad bilowdo hawlaha dhinaca jidka ku aadan shaqo ama waxbarasho. Adigu waxaad fursad u haysataa inaad gunnada sal-dhigashada ka codsato Qasnadda Caymiska.

  Haddi aad ku cusubtahay Iswiidhan oo ka qaybqaadato barnaamijka saldhigashada markaas sanadka isdabajooga ah wuxuu kuu noqon karaa fursad. Hal sano ayaad xawaare sare wax ku baran kartaa ama tababar ku samayn kartaa goob shaqo wakhti buuxa iyo xilli firaaqaha. Hadafku waa in aad dhakhso u hesho shaqo.

Försäkringskassan (Qasnadda caymiska)