Leysin gaari wedid Iswiidhan gudeheeda

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 22 9 2022

Si baaabuur loogu kaxayn karo gudaha Iswiidhan waa inaad buuxisay 18 sano oo aad leedahay liisanka baabuurka.

Adiga waa laguu oggolyahay inaad baabuur ku kaxayso gudaha Iswiidhan xilliga dhamaan wakhtiga aad tahay magan-gelyo doonka. Ka dib markaad hesho sharciga deganaansho ee Iswiidhan waxaad mararka qaarkood liisankaagi baabuurka ku baddeli kartaa liisanka baabuurka ee Iswiidhan. Tani waa inaad ku samaysaa gudaha hal sano kana bilaabantay markii aad gashay diiwaan-gelinta dadweynaha si laguugu oggolaado inaad kaxayso baabuur. Waxaa kale oo ay noqon kartaa inaad adigu u baahantahay inaad akhrisato qawaaniinta taraafikada oo samayso imtixaano cusub si aad u hesho liisanka baabuurka ee Iswiidhan.

Baddelka liisanka baauurka dalka dibediisa loo baddelayo ka iswiidhishka.

Haddii aad haysato liisanka baabuurka ee dal EES ah oo doonaysid inaad liisankaaga baabuurka u baddasho liisanka baabuurka ee Iswiidhan markaasi waxaa lagugu xirayaa dhowr shuruudood. Adigu waa inaad haysataa liisan baabuur oo ansax ah isla markaana aad si joogto ah u degantahay gudaha Iswiidhan.

Haddii aad haysato liisanka baabuurka ee dal ka baxsan EES markaasi ma laguuoggola inaad liisankaaga baabuurka ku baddasho liisanka baabuurka ee Iswiidhan.

Qaadashada liisanka baabuurka ee Iswiishan

Adigu waa inaad si joogto ah u degantahay gudaha Iswiidhan si aad u hesho liisanka baabuurka ee Iswiidhan. Haddii aad doonaysid inaad qaadato liisanka baabuurka waa inaad oggolaansho ansax ah u haysataa inaad barato baabuur kaxaynta ka dibna samaysaa imtixaanka liisanka baabuurka. Tani waxaad ka dalbanaysaa Maamulka gaadiidka.

Lacag ayaa la bixiyaa si loo barto baabuur kaxaynta iyo qaadashada liisanka baabuurka. Tani adigaa iska bixinaya ama dadka qaarkood waxay dalbadaan amaah. Adigu waxaad deynka laysanka baabuurka ka dalban kartaa Guddiga ammuuraha kaalmada iyo waxbarashada ardayda, CSN haddii aad tahay 18 sano – 47 sano oo aad bilaa shaqo ahayd wakhti cayiman.