Dheeraynta sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24 3 2020

Marka sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi sii dhamaanayo waxaad fursad u haysataa inaad codsato dheeraynta. Waxaad heli kartaa sharciga deganaansho oo laguu dheereeyay haddii weli aad u baahantahay gabood. Xaaladaha qaarkood waxaad xitaa heli kartaaa sharci deganaansho haddii aad haysato sababo kale oo ah inaad joogto Iswiidhan.

Sidan ayaad u codsanaysaa sharci deganaansho in laguu dheereeyo

Waa khasab inaad codsato dheerayntaka hor intaan sharcigaaga deganaansho ee ku meel gaarka ahi dhicin. Ugu horeyn laba bilood ka hor intaan sharcigan dhicin ayaad codsan kartaa dheerayn.

Codsiga ka sameee bogga intarnatka ee Hey'adda Socdaalka

Waa inaad codsiga dheeraynta sharciga deganaansho ka samayso bogga intarnatka ee Hey'adda Socdaalka. Si aad bogga intarnatka uga samayso codsiga dheeraynta sharciga deganaansho waxaaad u baahantahay lambar shakhsiyan ah. Lambarkan shakhsiyan ah waxaad helaysaa isagoo ku jira galka warqad kaaga imanaysa Hey'adda Socdaalka laba bilood ka hor intaan sharcigaaga deganaansho kaa dhicin. .

Haddii aanad codsan dheeraynta sharciga deganaansho wakhtigii loogu talogalay

Haddii aanad codsan dheeraynta sharciga deganaansho ka hor intaan sharcigaagi hore dhamaan markaas ma laguu oggola inaad shaqayso wakhtiga aad sugayso go'aan. Waxaa kale oo aad khatar ugu jirtaa inaad weydo faa'iidooyin cayiman, tusaale ahaan taageerada sal dhigashada, kaalmada waxbarasho ama gunnada waalidnimo.

Haddii aad wax barato dhinaca heerka dugsiga sare

Si loo helo sharciga deganaansho ee loogu talogalay waxbarashada dugsiga sare waa inaad si joogto ah u caddaysaa inaad si fir-fircoon uga qayb qaadatay waxbarashadaada. Hey'adda Socdaalka ayaa kula xiriiraysa marka la gaaro wakhtigi aad arintan soo caddaynayso.

Marka aad dhamaysato waxbarashadaada dugsiga sare waxaad codsan kartaa sharci deganaansho oo joogto ah haddii aad shaqayso lacag kugu filan oo aad isku dabari karto.

Codso sharciga deganaansho ee joogtada ah