Helida dhaqdhaqaaqyada

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 16 2 2021

”Aktiviteter i Sverige” waa jedwal kaas oo aad ka raadin kartid hawlaha kugu haboon. Waxaad tusaale ahaan ka heli kartaa ururada u dhow meesha aad degantahay ee haya hawlo ku haboon waxa aad xiisayso.

Waxaad ku qori kartaa kalmada la raadinayo ama dooran kartaa maalin ama hawlo gaar ah dhinaca arrimo gaar ah. Tusaale ahaan Isboortiga,Luqada iswiidhishka ama Dhaqanka iyo madadaalada.