Dugsi

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 5 7 2019

Waxaa jiro sharciyo kala duwan oo ka hadlaayo habka uu iskuulka ahanaayo si dhamaan caruurta iyo dhalinyarade ee hormari karaan sida ugu fiican. Iskuulku tusaale ahaan waxuu tixgalinaa ardayda baahidooda kala duwan. Qorshooyin waxbarasho ee kala duwan ayaa jiro oo ka waramaayo waxa laga baranaayo maadooyinka kala duwan iyo fasalada. Halkan waxaad ka akhrin kartaa wixii ku saabsan iskoolka Iswiidhan.

Nidaamka iskoolada

Nidaamka iskoolada ee iswiidhishka wuxuu ka koobanyahay hawlo kala duwan oo badan iyo qaabab waxbarasho. Halkan hoose waxaa ku qoran guud mar yar.

Dugsiga xanaanada

Dugsiga xanaanada waa hawl kooxeed wax barid looguna talogalay caruurta laga bilaabo 1 sano ilaa iyo bilowga iskoolka. Caruurtu waxay dugsiga xanaanada ku bilaabaan da'yo kala duwan waxayna ka qayb qaataan wakhtiyo dhererkoodu kala duwanyahay. Hawsha dugsiga xanaanada waa inay u suurto-geliso waalidka inay waalidnimada ku dhex daraan shaqo ama waxbarasho.

Fasalka barbaarinta

Fasalka barbaarinta waa nidaam iskool oo waajib ah. Caruurta badankoodu waxay dhigtaan fasalka barbaarinta laga bilaabo bilowga sanad dugsiyeedka ay buuxinayaan 6 sano. Waxbarashadan waa inay dar-dargeliso caruurta horumarkooda una diyaariso waxbarasho sii socota.

Hoyga xilli firaaqaha

Degmooyinka waxaa waajib ku ah inay bixiyaan hoyga xilli firaaqaha ilaa iyo nus sanad-dugsiyeedka xilliga gu'ga ee ilmuhu buuxinayo 13 sano. Degmooyinku waxay bixin karaan hawsha hoyga xilli firaaqaha oo furan taas oo baddel u ah hoyga xilli firaaqaha laga bilaabo nus sanad-dugsiyeedka bilaabma dayrta ee ilmahani buuxinayo 10 sano. Hoyga xilli firaaqaha waa inuu dhamaystir u ahaado fasalka barbaarinta iyo iskoolka si loogu suurto-geliyo waalidka inay waalidnimada ku dhex daraan shaqo ama waxbarasho.

Xanaanada wax barida

Degmooyinku waa inay ku dadaalaan inay baddelka dugsiga xanaanada ama hoyga xilli firaaqaha siiyaan caruurta xanaano wax barid haddii sidaas la doonayo.

Waxbarashada dugsiga hoose-dhexe

Waajibka iskool dhigashada waxay bilaabantaa xilliga dayrta ee sanadka ilmahani buuxinayo 6 sano. Fasalka barbaarinta waa khasab. Haddii ay jiraan sababo gaar ah ma bilaabanto waajibka iskool dhigashadu ilaa iyo ka hor xilliga dayrta ee ilmahani buuxinayo 7 sano. Xaaladaha qaarkood waxaa suurtagal ah in toos loo bilaabo dugsiga hoose-dhexe, dugsiga hoose-dhexe ee caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay ama iskool gaar ah. Waajibka iskool dhigashadu waxay badanaaba ansax tahay xilli ah toban sano.

Iskoolka caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay

Iskoolka caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay waa inuu dhamaan caruurta leh dhibaato horumarineed siiyaan waxbarasho ku haboon ilmo kastaba awoodihiisa.

Waxbarashada dugsiga sare

Ardaydu waxay codsan karaan barnaamijyada qaran ee u sii diyaarinta jaamicad ama u sii diyaarinta xirfad iyo shanta barnaamijyada la qabsashada ah ee kala duwan haddii qofku aanu diyaar u ahayn barnaamijyada qaranka. Waxbarashada dugsiga sare waxay bixisaa aqoonta aasaasiga ah si loo sii wato waxbarasho iyo nolol xirfadeed dhanka mustaqbalka.

Dugsiga sare ee caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay

Waxaa jira barnaamijyo qaran iyo barnaamijyo shakhsiyan ah oo la kala dooran karo. Ka hor intaan arday bilaabin dugsiga sare ee caruurta laxaadkoodu kala dhantaalanyahay waxaa degmadu samaysaa qiimeyn waxbarasho, cilmi-nafsi, dhakhtareed iyo bulsho ahaan ah si loo ogaado haddii tani tahay qaabka iskool ee saxda u ah ardaygan.