Ku saabsan fayraska koroona

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 8/12-2022

Faayraska koroona wuu ku faafay Iswiidhan iyo aduunka oo sababay cudurka covid-19. Waa dadka oo dhan mas’uuliyadooda in la joojiyo faafinta fayraskan. Is tallaal si aad u hesho difaaca ka hortagga cudur halis ah.

Kalkaaliso caafimaad oo tallaalaysa haweenay waayeel ah.

Xitaa adigaaga magan-gelyo ka codsaday Iswiidhan ama Iswiidhan ku jooga bilaa sharci waad heli kartaa tallaal.

Tallaalku waa bilaash oo waad is tallaali kartaa xitaa haddii aanad haysan dukumenti aqoonsi, lambar shakhsi ama lambarka xiriirinta.

Guriga joog haddii aad xanuusanayso

Guriga joog oo iska ilaali xiriir dhow oo aad la yeelato dadka kale haddii aad xanuusanayso oo aad leedahay calaamado ahaan kara covid-19. Wac telafoon lambarka 1177 haddii aad u baahantahay caawimaad ah in la qiimeeyo calaamadahaaga ama talo ku saabsan halka aad ka raadsan karto daryeel caafimaad.

Isku difaac tallaalka

In la iska tallaalo ka hortagga covid-19 waa qaabka ugu fiican ee la isaga ilaaliyo in si halis ah loo bukoodo.

Hey'adda Caafimaadka Dadweynaha waxay ku talinaysaa in dhammaan dadka ah 18 jir iyo ka weyn ay iska tallaalaan covid-19.

In la is tallaalo waa bilaash.

Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan cudurka covid-19

Hey'adda Caafimaadka Dadweynaha boggeeda intarnatka waxaa ku jira warbixin dheeraad ah oo ku saabsan covid-19. Halkaas waxaa ku jira waxyaabo ay ka mid yihiin su’aalo iyo jawaabo ku saabsan tallaalka iyo waxa ay tahay in qofku ka fikiro haddii qofku aanu tallaalnayn.