Ku maqnaanshaha xanuun

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 31 1 2020

Haddii aad xanuusanayso waxaad xaq u lahaan kartaa inaa dhesho guno. Xuquuqyo kala duwan ayaa jira haddii aad tahay shaqaale ama shaqo raadiye ama haddii aad ku jirto fasax waalidnimo. Waxaa kale oo jira qawaaniin kala duwan kuna xiran dhererka wakhtiga aad xanuusanaysay.

Haddii aad xanuusato waa inaad diiwaan gelisaa inaad xanuusanayso si aad xaq ugu yeelato gunada bukaanka ee laga helo Qasnada Caymiska. Gunada bukaanka waa guno ku meel-gaar ah taas oo magdhabid u ah dakhliga shaqo ee aad wayday ilaa inta aad caafimaadayso ee dib u shaqayn karto mar kale.

Intay leegtahay gunada bukaanka ee aad helayso waxay ku xirantahay dakhligaaga. Qawaaniinta khuseeya gunada bukaanka way kala duwanyihiin iyadoo ku xiran haddii aad ahayd bilaa shaqo, shaqaale ama qof haysta shirkad.

Marka aad gunada bukaanka ka codsanayso Qasnada Caymiska waa inaad codsigaaga raacisaa caddaynta dhakhtarka taas oo muujinaysa sababta aanad u shaqayn karin. Qasnada Caymiska ayaa samaynaysa qiimeynta ku saabsan haddii shuruuda gunada bukaanka aad buuxisay iyo haddii kale.

Si aa xaq ugu yeelato gunada bukaanka waa inaad xanuusanayso ugu yaraan afar meelood meel ahaan ka mid ah wakhtigi aad shaqayn lahayd, raadin lahayd shaqo ama ku jiri lahayd fasax waalidnimo. Adigu waa inaad xitaa ku jirtaa caymiska Iswiidhan.

In la qiimeeyo xaqa loo leeyahay guno