Xuquuqda xilliga wakhtiga magan-gelyada

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 10 7 2018

Caruurta magan-gelyo doonka ahi waxay leeyihiin xuquuq la mid ah sida caruurta kale ee ku jirta bulshada iswiidhishka.

Tani micnaheedu waa tusaale ahaan in:

  • Adigu aad xaq u leedahay inaad sheegto waxaad ka fikirayso iyo dareenkaaga. Dadka waaweyn waa inay dhagaystaan adiga iyo baahiyahaaga marka ay gaarayaan go'aan adiga kugu saabsan.
  • Adigu waxaad xaq u leedahay daryeelka bukaanka iyo daryeelka ilkaha haddii aad u baahato.
  • Adigu waxaad xaq u leedahay inaad dhigato iskool.
Xuquuqda gaarka ah xilliga wakhtiga magan-gelyo doonka