Dib u mideynta qoyska

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 24/1-2024

Halkan waxaad ka akhrin kartaa waxa aad samayn karto haddii aad kala lunteen qoyskaaga ka hor ama intii lagu jiray u soo qixidda dhinaca Iswiidhan.

Waa maxay dib u mideynta qoyska?

Carruurtu waxay xaq u leeyihiin inay la joogaan qoyskooda. Taas waxay ku qorantahay Qaramada Midoobey qaraarkeeda ku saabsan carruurta xuquuqdooda taas oo Iswiidhan ay saxeexday.

Dib u mideynta qoyska micnaheedu waa in qoys kala maqnaa, sababtoo ah tusaale ahaan dagaal, in ay dib u midoobi karaan.

Hey’addaha dawladeed ee Iswiidhishka waxay kaa caawin karaan inaad hesho qoyskaaga, haddii aad Iswiidhan timi iyagoo aan kula socon. Haddii waalidkaaga ama qaraabada kale ay amaan ku yihiin dal kale markaas waa laguu oggolyahay inaad u safarto halkaas.

Haddii qoyskaagu aanu amaan ku ahayn dal kale waxay codsan karaan sharciga degganaansho ee Iswiidhan. Markaas waa in adigu aad heshay sharciga degganaansho ee qaxoonti ahaan ama qof u baahan gabood kale.

Qofkee ayaa xaq u yeelan kara dib u mideynta qoyska?

Haddii aad haysato sharciga degganaansho ee Iswiidhan waxaa qoyskaagu codsan karaan in ay kuugu soo guuraan Iswiidhan.

Si Hey’adda Socdaalka u awooddo inay eegaan haddii qoyskaagu xaq u leeyahay inay kuugu soo guuraan Iswiidhan waa in adigu aad

  • tahay qof aan guursan
  • ka yartahay 18 jir
  • timi Iswiidhan iyadoo waalid ama qof kale oo haysta mas’uuliyadda sharci ee ilmo aanay kula socon ama keligaa lagaa tagay ka dib markii aad timi Iswiidhan
  • tahay qaxoonti ama qof u baahan gabood kale
  • tahay qof aan haysan dhalashada Iswiidhishka.

Qoyskaagu waxay xaq u yeelan karaan in ay dib kuula midoobaan xitaa haddii aad ka weyntahay 18 jir, haddii aad ka yarayd 18 jir markii aad codsatay magan-gelyo. Tani waxay shaqaynaysaa oo keliya haddii qoyskaagu codsado saddex bilood gudahood ka dib markaad heshay sharcigaaga degganaansho ee qaxoonti ahaan ama qof u baahan gabood kale.