Dib u mideynta qoyska

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 15 3 2019

Caruurtu waxay xaq u leeyihiin inay la joogaan qoyskooda. Tani waxay ku qorantahay qaraarka caruurta ee Qaramada Midoobey kaas oo Iswiidhan ay saxeexday.

Hey'adaha dawladeed ee Iswiidhan ayaa kaa caawin kara inaad hesho qoyskaaga, haddii aad timi Iswiidhan iyagoo aanay kula socon. Haddii waalidkaaga ama qaraabada kale ay amaan ku yihiin dal kale markaasi halkaas ayaad tegi kartaa.

Haddii waalidkaagu aanay amaan ku ahayn dal kale waxay heli karaan sharciga deganaansho ee Iswiidhan. Si tani ay u suurtagasho waxaa khasab ah inaad heshay sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah ee qaxoontinimo ama sharciga deganaansho ee joogtada ee dadka u baahan gaboodka. Xaaladaha qaarkood waxay tani khuseyn kartaa xitaa adigaaga helay sharciga deganaansho oo ay sabab u ahayd xaalado nugul oo gaar ah.

Waa maxay dib u mideynta qoyska?

Dib u mideynta qoyska micnaheedu waa in qoys kala qaybsanaa ay codsan karaan inay ku wada noolaadaan Iswiidhan una yimaadaan qofkii helay sharciga deganaansho ee joogtada ah ama sharci deganaansho oo saddex sano ah lehna heerka qaxoontinimo.

Qofkee xaq u leh dib u mideynta qoyska?

Haddii aad haysato sharciga deganaansho ee Iswiidhan markaasi waalidkaaga iyo walaaladaa waxay codsan karaan inay dib kuugula midoobaan gudaha Iswiidhan.

Si Hey'ada Socdaalka ay u eegto haddii waalidkaagu xaq u leeyihiin inay u soo guuraan Iswiidhan waa in adigaaga ku nool gudaha Iswiidhan:

  • ahaataa bilaa xaas oo ka yartahay 18 sano,
  • timi Iswiidhan adigoo bilaa waalid ah ama qof kale oo haysta mas'uuliyadaada sharci ama lagaa tagay adigoo keligaa ah ka dib imaatinkaagi Iswiidhan,
  • haysataa sharciga deganaansho ee joogtada ah ee Iswiidhan, ama sharci deganaansho oo ku meel gaar ah ahna qaxoontinimo.

Waa kuwee qawaaniinta ansaxa ah?

Adigaaga codsaday magan-gelyo ka dib 24-ki noofambar 2015 waxaad helaysaa sharci deganaansho oo ku meel gaar ah.

Haddii aad heshay sharciga deganaansho lehna heerka ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo waxaad badanaaba helaysaa sharci ah 13 bilood. Waalidkaaga iyo walaaladaada helay sharciga deganaansho ee ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo caadi ahaan dib ulama midoobi karaan iyaga gudaha Iswiidhan.

Haddii aad heshay sharciga deganaansho lehna heerka qaxoontinimo waxaad helaysaa sharci ah saddex sano. Markaasi waxaa suurtagal u ah waalidkaaga inay codsadaan inay dib kuugula midoobaan gudaha Iswiidhan.

Marka aad hesho go'aankaaga sharciga deganaansho – maxay tahay inaad samayso markaas?

Waalidkaagu waxay codsigan ka dhiiban karaan dalka ay deganyihiin. Waxay iyagu ka codsan karaan safaarad Iswiidhan ah ama bogga intarnatka ee Hey'ada Socdaalka.

Marka qoyskaagu codsado dib u mideynta qoyska waa khasab inay muujiyaan cida ay yihiin. Waxay u baahanyihiin inay tusaan baasaboor ansax ah ama dukumenti aqoonsi oo u dhigma.

Marka waalidkaagu samaynayaan codsiga waxay Hey'ada Socdaalka doonaysaa inay adiga kugu weydiiso su'aalo dhanka wareysi ama warqad ama ii-boostada.