Dib u mideynta qoyska

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 21 9 2021

Caruurtu waxay xaq u leeyihiin inay la joogaan qoyskooda. Tani waxay ku qorantahay qaraarka caruurta ee Qaramada Midoobey kaas oo Iswiidhan ay saxeexday.

Hey'adaha dawladeed ee Iswiidhan ayaa kaa caawin kara inaad hesho qoyskaaga, haddii aad timi Iswiidhan iyagoo aanay kula socon. Haddii waalidkaaga ama qaraabada kale ay amaan ku yihiin dal kale markaasi halkaas ayaad tegi kartaa.

Haddii waalidkaagu aanay amaaan ku ahayn dal kale markaa iyagu way heli karaan sharci degganaansho ee Iswiidhan. Si taasi u suurtagasho waa in adigu aad haysato sharci degganaansho oo ah qaxoonti ama qof u baahan badbaado. Xaaladaha qaarkood waxay tani khuseyn kartaa xitaa adigaaga helay sharci degganaansho oo ay sabab u tahay xaalado laga damqado oo gaar ah.

Waa maxay dib u mideynta qoyska?

Dib u mideynta qoyka micnaheedu waa in qoys kala maqnaa ay codsan karaan inay ku wada noolaadaan Iswiidhan oo la joogaan xubinta qoyska ee sharci degganaanho hehay.

Qofkee xaq u leh dib u mideynta qoyska?

Haddii aad haysato sharciga deganaansho ee Iswiidhan markaasi waalidkaaga iyo walaaladaa waxay codsan karaan inay dib kuugula midoobaan gudaha Iswiidhan.

Si Hey'ada Socdaalka ay u eegto haddii waalidkaagu xaq u leeyihiin inay u soo guuraan Iswiidhan waa in adigaaga ku nool gudaha Iswiidhan:

  • ahaataa bilaa xaas oo ka yartahay 18 sano,
  • timi Iswiidhan iyadoo waalid aan kula socon ama cid kale oo haysata mas'uuliyadda sharci ee ilmaha ama keligaa lagaa tagay ka dib markaad adigu timi Iswiidhan,
  • haysataa sharci degganaansho oo ah ku meel gaar ama joogto.

Marka aad hesho go'aankaaga sharciga deganaansho – maxay tahay inaad samayso markaas?

Waalidkaagu waxay codsigan ka dhiiban karaan dalka ay deganyihiin. Waxay iyagu ka codsan karaan safaarad Iswiidhan ah ama bogga intarnatka ee Hey'ada Socdaalka.

Marka qoyskaagu codsado dib u mideynta qoyska waa khasab inay muujiyaan cida ay yihiin. Waxay u baahanyihiin inay tusaan baasaboor ansax ah ama dukumenti aqoonsi oo u dhigma.

Marka waalidkaagu samaynayaan codsiga waxay Hey'ada Socdaalka doonaysaa inay adiga kugu weydiiso su'aalo dhanka wareysi ama warqad ama ii-boostada.