Xilli firaaqaha, dhaqanka iyo nolosha jaaliyadaha

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 25 4 2019

Xilli firaaqe waxaa lagu magacaabaa wakhtiga aad fasaxa ka tahay shaqada ama iskoolka.

Wakhtiga xilli firaaqahaaga waxaad ka qayb qaadan kartaa hawlaha kala duwan ee degmada, jaaliyadaha iyo naadiyada. Iyadoo loo marayo in laga qayb galo hawlahan kala duwan waxaad ku baran kartaa dad cusub kuna tababaran kartaa luqada Iswiidhishka.

Helida dhaqdhaqaaqyada

"Aktiviteter i Sverige" waa jedwal kaas oo aad ka raadin kartid hawlaha kugu haboon. Waxaad tusaale ahaan ka heli kartaa ururada u dhow meesha aad degantahay ee haya hawlo ku haboon waxa aad xiisayso.

Waxaad ku qori kartaa kalmada la raadinayo ama dooran kartaa maalin ama hawlo gaar ah dhinaca arrimo gaar ah. Tusaale ahaan Isboortiga, Luqada iswiidhishka ama Dhaqanka iyo madadaalada.