Sharciga deganaansho ee ku meel gaarka ah

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 12 2 2020

Waa qaanuunka ajaanibka waxa xukuma qofka loo oggolaanayo joogista gudaha Iswiidhan. Qaanuunka ajaanibka ee Iswiidhan wuxuu soo baxay 2006-di. Qaanuunkan si ku meel gaar ah ayaa loo baddalay 20-ki Julaay 2016. Qaanuunka ku meel gaarka ah wuxuu soconayaa saddex sano, ilaa iyo 19-ka Julaay 2021.

Waa kuwee noocyada sharci deganaansho ee jiraa?

Waxaa jira noocyo kala duwan oo sharciyada deganaansho ah:

  • Sharci deganaansho ee ku meel gaarka ah
  • Sharciga deganaansho ee joogtada ah

Qaanuunkan ku meel gaarka ah wuxuu yahay in dadka badankoodu helayaan sharci deganaansho oo ku meel gaar ah.

UR Skola ayaa samaysay filim sharaxaya farqiga u dhaxeeya sharci deganaansho oo joogto ah iyo mid ku meel gaar ah. Filimkan waa af iswiidhish. Wuxuu leeyahay qoraalyo hoosta ah oo ah iswiidhish, carabi, kurdi, faarsi, soomaali iyo tigrinya.

Haddii aad magan-gelyo codsatay ka hor 24-ki noofambar 2015

Adigaaga ka yar 18 sano ee codsaday magan-gelyo ka hor ama ugu dambeyn 24-ki noofambar 2015 waxaa codsigaaga magan-gelyo lagu eegayaa si waafaqsan qaanuunka ajaanibka oo waxaad heli kartaa sharci deganaansho oo joogto ah haddii aad u baahantahay ilaalin.

Haddii aad magan-gelyo codsatay ka dib 25-ki noofambar 2015

Adigaaga ka yar 18 sano ee codsaday magan-gelyo laga bilaabo iyo 25-ki noofambar 2015 waxaa codsigaaga magan-gelyo lagu eegayaa si waafaqsan qaanuunka ku meel gaarka ah oo waxaad heli kartaa sharci deganaansho oo ku meel gaar ah haddii aad u baahantahay ilaalin.

Maxay tahay micnaha sharciyadan deganaansho ee kala duwan?

Qaxoontinimo - 3 sano

Adigaaga helay heerka qaxoontinimo waxaad helaysaa sharci deganaansho ku meel gaar ah oo saddex sanoo ah. Haddii aad weli u baahantahay ilaalin marka sharciga deganaansho dhamaanayo waxaad codsan kartaa in laguu dheereeyo sharcigan deganaansho.

Heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo - 13 bilood

Adigaaga helay heerka Ilaalinta qofka halis ku muddan kara haddii wadankiisa lagu celiyo waxaad helaysaa sharci deganaansho oo 13 bilood ah. Haddii aad weli u baahantahay ilaalin marka sharcigaaga deganaansho dhamaanayo waxaad codsan kartaa in laguu dheereeyo sharcigaaga deganaansho.

UR Skola ayaa samaysay filim sharaxaya farqiga u dhaxeeya sharciyada deganaansho ee kala duwan. Filimkan waa af iswiidhish. Wuxuu leeyahay qoraalyo hoosta ah oo ah iswiidhish, carabi, kurdi, faarsi, soomaali iyo tigrinya.