Ku saabsan feyruska cusub ee corona

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 20 5 2020

Wakhtiga iminka faayraska cusub ee karoona ayaa ku faafay Iswiidhan iyo aduunka intiisa kale. Faayraskan wuxuu sababaa cudurka covid-19. Dadka oo dhan mas’uuliyad ayaa ka saaran in laga hortago faafinta cudurka covid-19. Ka durug dadka kale marka aad joogtid meel gudo ah iyo banaanka labadaba.

Halkan waxaad ka helaysaa su'aalaha iminka jira iyo jawaabaha ku saabsan sida faayraska karoona uu raad ugu yeelan karo caafimaadkaaga iyo xaaladaada nolosha.

Lambarada telafoonka ee muhiimka ah

  • Wac 113 13 dhanka su'aalaha guud ee ku saabsan covid-19.
  • Haddii aanad isku dabari karin inaad keligaa isku daryeesho guriga waa inaad wacdaa telafoon lambarka 1177 si loo helo talo-bixinta daryeelka bukaanka.
  • Haddii ay jirto xaalad nolosha khatar ku ah wac 112.

Warbixinaha dheeraadka ah ee ku saabsan faayraska karoona iyo covid-19: