Faarsii — پارسی

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 30 4 2020

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad la ururiya kuna saabsan maareynta faafintan iyo waxa aad samayn karto si aad isaga ilaaliso inaad fidiso cudur.

در اینجا مجموعه ای از اطلاعات در بارۀ بروز بیماری و کارهایی که شما می توانید برای جلوگیری از شیوع سرایت بیماری انجام دهید، وجود دارد.

در اینجا کلیپ های کوتاه فیلم با آخرین اطلاعات در بارۀ چگونگی تأثیر ویروس کرونا روی تندرستی و و وضعیت زندگی تان وجود دارد. این اطلاعات توسط افراد مسئول اطلاع رسانی اجتماعی و تندرستی ارائه می شوند که در زمینه آشنائی با جامعه سوئد برای تازه واردان کار می کنند. این فیلم ها توسط استانداری ها با مأموریت از سوی اداره محافظت و آمادگی اجتماعی (MSB) تهیه شده اند. ترجیحاً این فیلم ها را همرسانی کنید تا تعداد افراد بیشتری اطلاعات مهم را دریافت کنند.

به این ترتیب واکسیناسیون انجام می شود 

آخرین به روز رسانی: 26 4 2021

این چنین شما و دیگران خود را از شیوع عفونت محافظت میکنید

آخرین به روز رسانی: 8 4 2020

اطلاعات در مورد ویروس کرونا/ کووید-۱۹ از مقامات سوئد

آخرین به روز رسانی: 20 5 2020

اگر نیاز به تماس با مراقبت های بهداشتی دارید

آخرین به روز رسانی: 1 6 2020

اینچنین می توانید در مورد کووید-۱۹ با کودکان صحبت کنید

آخرین به روز رسانی: 3 6 2020

نگرانی های مربوط به همه گیری ویروس کرونا

آخرین به روز رسانی: 17 6 2020

به فکر در کنار هم زندگی کردن با افراد در سن های مختلف باشید

آخرین به روز رسانی: 18 6 2020

مدیریت اختلافات خانوادگی

آخرین به روز رسانی: 7 7 2020