ትግርኛ – Tigrinya

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 30 4 2020

Halkan waxaad ka helaysaa macluumaad la ururiya kuna saabsan maareynta faafintan iyo waxa aad samayn karto si aad isaga ilaaliso inaad fidiso cudur.

እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይርስን ኮቪድ-19።

እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ልዕሊ ጥዕናኻን ኵነታት ሂወትካን ከመይ ጌይሩ ክጸልወካ ከም ዝኽእል እዋናዊ ሓበሬታ ዝሓዙ ሓጸርቲ ፊልምታት ኣብዚ ትረክብ። እዚ ሓበሬታ በቶም ናብ ሽወደን ሓደሽቲ መጻእቲ ልልይ ምስ ሕብረተሰብ ዝሰርሑ ናይ ሕብረተሰብን ጥዕናን ሓበርቲ ይመሓላለፍ። እዘን ፊልምታት ካብ ብዓል መዚ ምክልኻልን ምድላውን ሕብረተ-ሰብ (samhällsskydd och beredskap) ንሽማግለ ዞባታት ዝተዋህበ ዕማም ዝተዳለዋ እየን። ብዙሓት ሰባት ምእንቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክረኽቡ ነዚ ፊልምታት እንተ ዘርጋሕካዮ ጽቡቕ እዩ።

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 8 4 2020

ኣተሓሕዛ ርግጸኛ ዘይኮነ ሓበሬታ: ወይ በላበለው

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 10 6 2020

ካብ ማእከል ጥዕና ወይ ክንክን ጥዕና ርክብ ክትረክብ ምስ እትደልይ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 12 6 2020

ንቆልዑ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብከምዚ ኣገባብ ክትዛረቦም ትኽእል ኢካ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 15 6 2020

نگرانی های مربوط به همه گیری ویروس کرونا

آخرین به روز رسانی: 17 6 2020

ክሕስበሉ ዘለዎ ወዲ ሰብ አብ ጸቢብ ወይ ቡዙሓት ስድራቤት ብሓባር ምስዝነብር

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 26 6 2020

አብ መንጎ ስድራቤት ግርጪት ምእላይ

ናይ መጠረሽታ ዝተሓደሰሉ፡ 26 6 2020