Sidan ayaad u qarinaysaa booqashadaada

Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 28/5-2024

Booqashadaada dhanka boggaga intarnatka ee kala duwan waxaa lagu kaydiyaa akhriyaha bogga tusaale ahaan dhanka Chrome ama Safari. Tani waxaa loogu talogalay si aad si sahlan aad dib ugu heli karto boggaga aad horey u booqatay. Haddii aanad rabin in qof arko kuwa ay yihiin boggaga aad booqatay waxa aad tir-tiri kartaa raadadka aad adigu ku reebto.

Waxa aad macluumaadka ku tir-tiraysaa qaabab kala duwan kuna xiran nooca bog akhriye ee aad isticmaasho iyo haddii aad isticmaasho kombiyuutar, moobil ama shaashad yar. Raac xiriirka saxda ah si aad u aragto sida aad macluumaad uga tir-tirayso isla bog akhriyaha aad isticmaashay.

Intarnat ku dhex jir shakhsiyan ah

Haddii aad rabto in aad booqato boggag intarnat oo aan laga arkin taariikhda waxaad markaas bog akhriyaasha badankooda ka daari kartaa waxa lagu magacaabo intarnat ku dhex jir shakhsiyan ah ama in intarnatka lagu jiro iyadoo qarsoon. Intarnat ku dhex jir shakhsiyan ah waxa aad booqan kartaa boggag kala duwan iyadoo bog akhriyuhu aanu xusuusan doonin.