Ku saabsan Iswiidhan

Hanuuninta bulshada waxaa loogu talogalay adigaaga doonaya inaad dheeraad ka ogaato wixii ku saabsan Iswiidhan iyo bulshada Iswiidhishka.