Asyl i Järfälla

Datum och tid: 21 september 2020 , kl. 09:30 - 12:30

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Kvarnplan 6, 177 64, Järfälla i Stockholms län

Beskrivning: Asyl i Järfälla är ett kostnadsfritt 8 veckors program där kursdeltagare får lära sig svenska, infomration om arbetsmarknaden, delta i arbetsplatsbesök och stöd i att skriva CV och personligt brev. Kursen kommer att hållas i små grupper på Kvarnplan 6 i Jakobsberg. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående avstånd och hygien. Anmäl dig på integration@jarfalla.se eller ring 070-002 38 79. För mer information se jarfalla.se/asylkurs English: Asyl i Järfälla is a cost-free 8 week program where participants are offered a course in the Swedish language, get information about the laboor market, participate in workplace visit and support in writing CV and coverletter. The course will be held in small groups at Kvarnplan in Jakobsberg. The course will be adjusted in order to follow the recommendations of Folkhälsomyndigheten. Sign up through integration@jarfalla.se or call 070-002 38 79. For more information visit jarfalla.se/asylkurs

Tillgänglighet: Våra lokaler är tillgänlighetsanpassade.

Kategori:  Svenska språket , Ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

Välj kalender: Här kan du välja att spara aktiviteten i din egen kalender

Kontaktuppgifter

Namn: Sofia Quell
Telefonnummer: 070-002 38 79
E-post: integration@jarfalla.se