Etablerings insatser på teckenspråk

Datum och tid: 21 september 2020 , kl. 09:00 - 14:30

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: LINDETORPSVÄGEN, 17, 12163, JOHANNESHOV

Beskrivning: Etableringsprogrammet omfattar nyanlända invandrare i arbetsför ålder (20-64 år) med uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Etableringsprogrammet syftar till att snabba på nyanländas väg till arbete eller studier. Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen. Ny kursstart varje måndag

Tillgänglighet: Teckenspråk

Kategori:  Svenska språket

Välj kalender: Här kan du välja att spara aktiviteten i din egen kalender

Kontaktuppgifter

Namn: Jenny Ryttervik
Telefonnummer: 0725386200
E-post: jenny.ryttervik@simafolkhogskola.se