Kunskapstrappan - svenska och samhällsinformation för asylsökande män

Datum och tid: 10 maj 2021 , kl. 17:00 - 19:00

Målgrupp: Endast för män

Plats: Trondheimsgatan 44A, 164 30, Kista, Stockholm

Beskrivning: Undervisningen bygger på vårt material "Lär känna Sverige - och lär dig svenska". Vi går igenom tolv olika teman vilket ger en bra introduktion i Sverige och det svenska språket. När du kommer till oss har vi ett samtal där vi kollar din kunskapsnivå. Intag sker kontinuerligt under terminen. Just nu har vi undervisning digitalt men även på plats i små grupper. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående avstånd och hygien.
För mer information kontakta Bernt Gustin på telefonnummer 073-920 33 61

Tillgänglighet:

Kategori:  Svenska språket , Onlineaktivitet

Kontaktuppgifter

Namn: Bernt Gustin
Telefonnummer: 073-920 33 61
E-post: bernt.gustin@fralsningsarmen.se