Lära tillsammans

Datum och tid: 11 juni 2022 , kl. 10:00 - 12:00

Målgrupp: Endast för föräldrar

Plats: Mårdtorpsgatan 61, 58432, Linköping

Beskrivning: I kursen Lära tillsammans deltar både föräldrar och barn. Vi gör lekfulla aktiviteter tillsammans och tränar samtidigt svenska språket. Kursen betonar förälderns viktiga roll i barnets utveckling.
Vi anpassar kursen teman utifrån föräldrars behov och önskemål. Till denna kurs välkomnar vi särskilt pappor men självklart får även mammor delta. Kursen hålls av utbildad flerspråkig personal.

Tillgänglighet:

Kategori:  Familj och föräldraskap

Kontaktuppgifter

Namn: Lilia Lahmar
Telefonnummer: 013-26 32 92
E-post: foraldrastod@linkoping.se