Läslandet

Datum och tid:

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Gröndalsvägen 1, 151 65, Södertälje

Beskrivning: För barn 3-11 år och deras föräldrar. Vi högläser en bok och gestaltar i teater tillsammans med barnen. Aktiviteten främjar språkutveckling och barnens utveckling och hela familjens integration. Familjerna får även barnböcker med sig hem för att fortsätta läsningen i hemmet.

Tillgänglighet:

Kategori:  Svenska språket , Ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

Kontaktuppgifter

Namn: Berolin Deniz
Telefonnummer: 0701720237
E-post: info@lfi.se