Mamma-barnsvenska på NybyVision, Obs Anmälan

Datum och tid: 28 oktober 2021 , kl. 13:00 - 15:00

Målgrupp: Endast för kvinnor

Plats: Odensgatan 8, 753 14 , Uppsala

Beskrivning: Asylsökande mammor är välkomna att delta i gruppen. Vi ses på NybyVision, i Lilla Jollen, två eftermiddagar per vecka. Vi tränar svenska, samtalar om Sverige och föräldraskap, leker, har sångstund och fikar tillsammans.
Det finns viss möjlighet att ta med små barn men pga RS-virus har vi varit dragit ner på den möjligheten. Så fråga hur läget är just nu.
Vill du vara med?
Anmäl dig genom att skicka e-post eller ringa för att få reda på om det finns plats i gruppen.
kristina.wasserman@nybyvision.se, 018-560 730

Tillgänglighet: Viss möjlighet att ta med små barn, 0-2 år, personal med bred språkkompetens, lokal på bottenplan, skötbord och handikapptoalett.

Kategori:  Familj och föräldraskap , Ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

Kontaktuppgifter

Namn: Kristina Wasserman
Telefonnummer: 018-560 730
E-post: kristina.wasserman@nybyvision.se