PRISMA - Vägledning till en aktiv fritid

Datum och tid: 21 januari 2021 , kl. 13:00 - 14:30

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Arkivgatan 32, 223 59, Lund

Beskrivning: Prismas vägledare talar svenska, engelska, arabiska, dari, turkiska och tigrinja och hjälper dig att hitta roliga och meningsfulla aktiviteter att delta i på fritiden. Genom Prisma får du möjlighet att lära känna många nya människor och träna din svenska. Både vägledning och aktiviteter är gratis. Hur fungerar Prisma? 1. Kontakta oss på prisma@eoscares.se eller 0793-369559, eller besök oss i anslutning till vårt Rådgivning & Administrativa Support på torsdagar kl. 13-14.30 (på Eoshallen, Arkivgatan 32, i Lund). 2. En vägledare från Prisma kommer att kontakta dig för att träffas och samtala om vilka aktiviteter du är intresserad av. 3. Prisma-medarbetaren föreslår en tid och plats där ni träffas för att besöka aktiviteten. 4. Efteråt pratar ni om hur det gick och bestämmer om ni vill fortsätta eller prova någon annan aktivitet. Prisma drivs i samarbete mellan Lunds kommun, LKF, Rädda Barnen och Eos Cares och inkluderar aktiviteter från ett flertal föreningar/organisationer.

Tillgänglighet: Aktivitet sker på bottenplan. Tillgänglighetsanpassad toalett finns.

Kategori:  Annat , Ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

Kontaktuppgifter

Namn: Prisma
Telefonnummer: 079-3369559 (svenska och arabiska), 073-8447843 (engelska), 076-3428551 (dari), 079-3246923 (turkiska)
E-post: prisma@eoscares.se

Arrangör

Eos Cares