Språkstart - Introduktion till Språkkrafts digitala språkstöd

Datum och tid: 21 februari 2022 , kl. 19:00 - 21:00

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Online, 111 56, Stockholm

Beskrivning: Vill du lära dig mer svenska och kunna se på TV, läsa nyheter och lyssna på musik på svenska?

Lär dig mer om Språkkrafts digitala språkstöd i våra webbmöten för asylsökande i Stockholms län.

Språkkraft bjuder in till webbmöten där vi introducerar en digital metod som ger språkstöd till 29 invandrarspråk. Om du redan kan lite svenska eller använder en av våra appar SVT Språkplay, UR Språkplay eller Språkkraft Läscoach, så berättar vi mer om hur du kan använda den effektivt.

Registrera dig här för att vara med på våra möten! https://forms.gle/854pxMMxmc4sS8d59

Språkstart är ett projekt som genomförs av den ideella föreningen Språkkraft. Projektet finansieras med hjälp av medel för tidiga insatser för asylsökande (TIA) från Länsstyrelsen i Stockholms län.

Do you want to improve your Swedish and be able to watch TV, read news, and listen to music in Swedish?

Learn more about Språkkraft’s digital language support in our webinars for asylum seekers in the Stockholm area.

Språkkraft invites you to a webinar where we will introduce a digital method that provides language support to 29 immigrant languages. If you already know a little Swedish or use one of our apps SVT Språkplay, UR Språkplay, or Språkkraft Läscoach, we will tell you more about how to use them efficiently.

Register here to attend our webinars! https://forms.gle/854pxMMxmc4sS8d59

Språkstart is a project run by the non-profit organization Språkkraft. The project is funded under the program Tidiga insatser för asylsökande (TIA) from Länsstyrelsen in Stockholms län.

Tillgänglighet: Online Meeting in Zoom

Kategori:  Svenska språket

Kontaktuppgifter

Namn: Henrik Melin
Telefonnummer: 0760057034
E-post: henrik@sprakkraft.org