Svenska och samhällsorientering för asylsökande

Datum och tid: 26 februari 2021 , kl. 09:00 - 16:00

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Örngatan 6, 416 67, Göteborg

Beskrivning: Undervisning i svenska språket sker huvudsakligen online. Några kurser pågår i små grupper i våra lokaler på Redbergsskolan. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer angående avstånd och hygien. Våra kurser i svenska finns i fyra kunskapsnivåer. Vi testar dina kunskaper och placerar dig i en grupp som bäst motsvarar din kunskapsnivå. Förutom svenska har vi även kurser i samhällskunskap, hjälp med CV skrivning, rådgivning och stöd när man söker ett arbete, kurser för bättre hälsa, kurser om föräldraskap och jämställdhet. Du kan delta i flera kurser. Inom varje kurs träffas gruppen en till tre gånger i veckan, varje träff pågår i 3 timmar, dagtid - någon gång mellan kl. 9-16 beroende på vilken grupp du deltar i. Vissa utvalda grupper träffas även kvällstid. Föreningen UCI kan även hjälpa till med praktiska saker så som kontakt med myndigheter, fylla i blanketter eller boka läkarbesök. Varmt välkommen!

Tillgänglighet: Lokalen är tillgänlighetsanpassd

Kategori:  Svenska språket

Kontaktuppgifter

Namn: Shiva Aram
Telefonnummer: 0707 54 83 43
E-post: shiva.aram@sv.se