Svenska Fortsättning med Arbets- & samhällsfokus - eftermiddagskurs

Datum och tid: 30 maj 2022 , kl. 13:00 - 16:00

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Drottninggatan 30, 41114, GÖTEBORG

Beskrivning: Har du gått nybörjarkurs i svenska och vill fortsätta lära dig mer om språket och den svenska arbetsmarknaden?
Då har Sensus i Göteborg en kurs för dig!
Kursen är för dig som är asylsökande, har studerat/arbetat i ditt hemland och vill fortsätta arbeta i Sverige.
Du får fördjupade kunskaper i svenska språket och information om hur man hittar jobb i Sverige.
Du lär dig skriva CV och får kunskap om vad som är typiskt svenskt på arbetsplatser i Sverige.
Kursen innehåller också viktig samhällsinformation.
Kursen är på måndagar och tisdagar, en förmiddagskurs kl 9-12 eller en eftermiddagskurs kl 13-16.
Kurs på 10 veckor. Våra lärare talar svenska.
Anmälan till kurs görs på: www.sensus.se/goteborg/asyl
(Välj: Svenska med arbets- & samhällsfokus)
Kursen ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

Tillgänglighet:

Kategori:  Svenska språket

Kontaktuppgifter

Namn: Ann Kristoffersson
Telefonnummer: 0704-624847
E-post: ann.kristoffersson@sensus.se