Svenska fortsättning nivå c- Asylsökande

Datum och tid:

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Beskrivning: Genom undervisningen i svenska för asylsökande ska eleven ges förutsättningar att utveckla och fördjupa sina kunskaper som: - sin förmåga att läsa och skriva svenska, - sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang, - sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, - ett gott uttal, - insikter i hur man lär sig språk, - inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta språkutveckling, - sin förmåga att använda digital teknik och relevanta verktyg för lärande och kommunikation, samt - sin förmåga att förhålla sig till information från olika källor.

Tillgänglighet: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Kategori:  Svenska språket , Ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

Kontaktuppgifter

Namn: Mahmoud Shaker
Telefonnummer: 0723-707090
E-post: mahmoud.shaker50@yahoo.com