Svenska nybörjare - Asylsökande

Datum och tid: 21 november 2020 , kl. 10:00 - 12:15

Målgrupp: Alla är välkomna

Plats: Västra Storgatan 51 H, 29131 , Kristianstad

Beskrivning: Man skall lära sig grunderna i svenska språket så att man kan göra sig förstådd och förstå andra olika vardagssituationer. Innehåll Tala: • Enkla modeler för att presentera sig, hälsa Etc • Be om information • Prata om sig själv, familj. Studier och arbete • Enkla modeller för att göra inköp • Enkla modeller för att planera aktiviteter Höra: • öva att förstå enkel, naturligt talad svenska Uttal: • Betoning, långa vokaler och konversationer och intonation • Vokal- och konsonantljud • Redaktioner och assimilationer • Känna till några av skillnader mellan tal- och skriftspråk Läsa: • Enkla dialoger och texter Skriva: • Berätta om sig själv med enkla ord Grammatik: • Grundläggande grammatik utifrån deltagarnas behov och förutsättningar

Tillgänglighet: Tillgång till tillgänglighetsanpassad toalett. Tillgång till kaffe och te.

Kategori:  Svenska språket , Ingår i tidiga insatser för asylsökande - TIA

Välj kalender: Här kan du välja att spara aktiviteten i din egen kalender

Kontaktuppgifter

Namn: Mahmoud Shaker
Telefonnummer: 0723-707090
E-post: mahmoud.shaker50@yahoo.com