Aktiviteter under asyltiden

Senast uppdaterad: 12/4-2023

I Sverige är det vanligt att människor frivilligt engagerar sig i olika föreningar. Föreningarna arrangerar ofta aktiviteter. Att delta i en aktivitet kan vara ett sätt att lära känna nya människor. Därför kan föreningar vara en bra väg in i det svenska samhället.

Det finns olika aktiviteter du kan delta i medan du väntar på beslut i ditt asylärende. Vissa föreningar, organisationer och kommuner har särskilda aktiviteter som bara är till för asylsökande. De kallas för tidiga insatser för asylsökande. Både du som väntar på beslut i ditt asylärende och du som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar i anläggningsboende kan delta i aktiviteterna.

Aktiviteterna kan vara att lära sig svenska språket, att få kunskap om hur det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden fungerar samt hur man tar hand om sin egen och sin familjs hälsa. Det är gratis att delta.

Kontakta din kommun eller sök på deras webbplats för att se vilka aktiviteter som finns i din kommun.

Kurser i svenska

Studieförbund och folkhögskolor har särskilda kurser för asylsökande som är gratis. Kurserna heter Svenska från dag 1 och Vardagssvenska. I studieförbundens kurser får du möjlighet att lära dig svenska. Studieförbunden har också kurser där du kan lära dig mer om det svenska samhället.

Reseersättning

Migrationsverket kan i vissa fall betala för din resa till en aktivitet. Det kallas för reseersättning. Du kan bara få reseersättning ifall du deltar i studieförbundens kurser eller aktiviteter som länsstyrelserna har godkänt. Du som har fått avslag på din asylansökan kan inte få reseersättning.

För att få reseersättning behöver du fråga den som har aktiviteten om ett intyg för reseersättning. Intyget ska du ta med dig till Migrationsverket.

Förbered dig för ett arbete i Sverige

​​Det finns många sätt att förbereda sig för att arbeta i Sverige. Du kan till exempel ta reda på vad som krävs för att få arbeta med ditt yrke i Sverige. Du kan också översätta dina betyg eller få din utländska utbildning bedömd.