Förbered dig för ett arbete i Sverige

Senast uppdaterad: 4/10-2023

​​Det finns många olika sätt att förbereda sig för att arbeta i Sverige.

Visa vad du kan på jobskills.se!

Jobskills.se är ett digitalt verktyg som Arbetsförmedlingen har utvecklat. I jobskills.se kan du fylla i vad du arbetat med tidigare och vad du har för andra kunskaper och erfarenheter.

Du kan fylla i informationen på svenska, arabiska, engelska, persiska, somaliska eller tigrinja.

Verktyget skapar en profil åt dig, baserat på vad du har fyllt i. Du kan välja att skicka profilen till olika arbetsgivare. Profilen blir automatiskt översatt till svenska.

​På jobskills.se kan du:

  • Visa din erfarenhet och kompetens
  • Få tips på vad du kan göra för att hitta ett arbete, utifrån din bakgrund
  • Få din profil översatt till svenska
  • Skicka din profil till arbetsgivare

​​​​​​​​Det du fyller i på jobskills.se kommer inte att påverka bedömningen av din asylansökan hos Migrationsverket. ​​​

Yrken i Sverige

Du kan få hjälp av tjänsten Hitta yrken om du är osäker på vilket yrke som passar dig eller vad ditt yrke innebär i Sverige. Hitta yrken är ett digitalt verktyg som Arbetsförmedlingen har utvecklat.

I tjänsten Hitta yrken finns information om:

  • Vad olika yrken innebär.
  • Hur stor chansen är att få jobb inom ett visst yrke.
  • Vilken utbildning och erfarenhet du bör ha för att få ett arbete inom olika yrken.

Det finns också filmer som beskriver flera av yrkena.

Om du har en utländsk utbildning

Du kan översätta dina betyg eller få din utländska utbildning bedömd under tiden du är asylsökande. Det är ett bra sätt att förbereda sig för att söka arbete i Sverige.

Översättning av utländska betyg

Om du har en utländsk utbildning måste du översätta dina dokument från utbildningen, om de är på annat språk än engelska, franska, spanska, tyska eller de nordiska språken.

Översättningen ska göras av en auktoriserad översättare till svenska eller till något av språken ovan.

Bedömning av utländsk utbildning

Du kan också få din utländska utbildning bedömd. Det innebär att Universitets- och högskolerådet skriver ett utlåtande som visar vad din utbildning motsvarar i det svenska utbildningssystemet.

Du behöver inte ha fått uppehållstillstånd innan du ansöker om bedömningen. Det räcker att du har ansökt om uppehållstillstånd och har ett LMA-kort.

Du ska skicka in en kopia på ditt pass och en kopia på ditt LMA-kort tillsammans med din ansökan.