Starta eget företag under asyltiden

Senast uppdaterad: 27/2-2024

Du kan starta ett eget företag under tiden du är asylsökande.

För att få starta ett eget företag måste du:

  • Vara godkänd för företagsskatt. Det kallas F-skatt.
  • Ha ett samordningsnummer

Företagsskatt

Företagsskatt förkortas alltid till F-skatt. Alla företag måste vara godkända för F-skatt hos Skatteverket. Du kan ansöka om att bli godkänd för F-skatt på Skatteverkets webbplats.

Samordningsnummer

Ett samordningsnummer är ett slags tillfälligt personnummer. Du kan inte ansöka om ett samordningsnummer själv. Om du ansöker om F-skatt hos Skatteverket kan Skatteverket ansöka om ett samordningsnummer för dig.

Asylsökande företagare kan inte ansöka om arbetstillstånd

Om du startat ett eget företag under tiden du var asylsökande kan du inte ansöka om arbetstillstånd om du fått avslag på din asylansökan. Om du har varit anställd i Sverige under tiden du var asylsökande, kan du ansöka om arbetstillstånd även om du har fått avslag på din asylansökan.