Att ansöka om asyl 

Senast uppdaterad: 11/4-2023

Du ska lämna in din asylansökan på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Migrationsverkets ansökningsenheter finns i Göteborg, Malmö och Stockholm.

Barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar kan även ansöka om asyl i Boden, Norrköping, Sundsvall, Umeå, Uppsala och Örebro.

Varje asylansökan ska prövas individuellt. Det betyder att Migrationsverket ska utreda just dina skäl att ansöka om asyl i Sverige.

Detta ska du göra när du ansöker om asyl:

  • Fylla i blanketter med frågor om till exempel ditt namn, medborgarskap och din familj.
  • Lämna in ditt pass eller andra identitetshandlingar för att visa vem du är.
  • Bli fotograferad.
  • Lämna dina fingeravtryck. Fingeravtrycken används för att se om du har sökt asyl i något annat land i Europa, eller om du har tillstånd eller förbud mot att vistas i något annat land i Europa.
  • Berätta vem du är för Migrationsverket. Du får hjälp av en tolk att berätta om till exempel varför du har lämnat ditt hemland och hur du har rest till Sverige.
  • Ansöka om ekonomiskt stöd om du inte har några egna pengar. Du får ett bankkort och information om vilket ekonomiskt stöd du kan ansöka om.
  • Få information om asylprocessen, vad som är nästa steg och vad du måste göra.
  • Få information om praktiska frågor. Till exempel din rätt till boende och vård samt skola för barnen.

Efter att du har lämnat in din asylansökan kommer du att få ett kvitto. Det är ett bevis på att du har ansökt om asyl.

En handläggare på Migrationsverket kommer att gå igenom din asylansökan. Handläggaren går igenom vad du har berättat och vad sökningarna på dina fingeravtryck har visat. Handläggaren avgör sedan hur mycket din ansökan måste utredas.

Du kan få ett offentligt biträde om handläggaren bedömer att du behöver det. Ett offentligt biträde är en jurist eller en advokat som kan hjälpa dig med din asylansökan.

Handläggaren kommer att kontakta dig om det fattas något i din ansökan. Det kan till exempel vara om du inte lämnade in några identitetshandlingar när du lämnade in din asylansökan.

Migrationsverket kan ha långa köer och du kan få vänta länge på att få komma till en asylutredning. Väntetiderna kan vara olika långa från person till person. Alla asylansökningar är olika och tar därför olika lång tid att utreda.

När det blir din tur att komma på asylutredning skickar Migrationsverket ett brev till dig. I brevet står när och var du ska träffa Migrationsverkets handläggare.

Det är viktigt att du meddelar Migrationsverket om du flyttar så att de har din adress när de ska skicka brevet till dig.

En asylutredning är ett samtal där du berättar om vem du är och varför du har flytt. Du ska även berätta vad du tror kommer att hända dig om du måste återvända till ditt hemland.

Under asylutredningen måste du tala sanning. Det är du som har ansvar för att berätta alla dina skäl för att söka asyl. Du får inte låta bli att säga något som kan ha betydelse för din asylansökan. Det kan påverka Migrationsverkets bedömning av din asylansökan om du inte talar sanning eller ändrar din berättelse. Om du har mer bevis som du vill att Migrationsverket ska titta på ska du ta med det till utredningen.

Efter att asylutredningen är gjord och Migrationsverket har gjort sin bedömning får du ett beslut på om din asylansökan beviljas eller avslås.

Ett barns asylskäl ska prövas enskilt. Ett barn kan ha andra asylskäl än vad föräldrarna har.

Barn som ansöker om asyl tillsammans med sina föräldrar har rätt att träffa handläggaren på Migrationsverket, om föräldrarna godkänner det. När barnets asylskäl utreds ska Migrationsverkets handläggare anpassa utredningen efter barnets ålder, mognad och hälsa.

Barnet har rätt att ha en vuxen med sig vid utredningen. Det kan vara en förälder, en annan vårdnadshavare eller ett offentligt biträde. Ensamkommande barn har alltid rätt att ha sin gode man med sig vid utredningen.