Att vara asylsökande

Senast uppdaterad: 10/1-2024

Migrationsverket kan ha långa köer och du kan få vänta länge på att få komma till en asylutredning. Väntetiderna kan vara olika långa från person till person. Alla asylansökningar är olika och tar därför olika lång tid att utreda.

Gör saker medan du väntar

Det kan kännas jobbigt att inte veta vad som händer. Många mår dåligt av den långa väntetiden. Det finns saker du kan göra under tiden du väntar, som hjälper dig om du får stanna i Sverige.

Gruppinformation

Migrationsverket kommer att skicka ett brev till dig, där det står att du ska komma på gruppinformation.

På gruppinformationen får du information om vad som gäller när du är asylsökande. Du får information om till exempel:

  • hur det går till att söka asyl i Sverige
  • svenska myndigheter
  • svenska lagar
  • föreningar som kan hjälpa dig under tiden du är asylsökande
  • boende
  • ekonomi
  • sjukvård

LMA-kort

LMA betyder "lagen om mottagande av asylsökande".

När du söker asyl i Sverige blir du fotograferad. Senare får du ett så kallat LMA-kort. Du ska hämta ut ditt LMA-kort på Migrationsverkets mottagningsenhet.

LMA-kortet är ett plastkort med ett foto på dig som visar att du är asylsökande. Kortet är inte ett identitetskort (id-kort), utan ett bevis på att du är asylsökande och att du får vara i Sverige under tiden som du väntar på beslut.

LMA-kortet ersätter det kvitto som du fick när du lämnade in din asylansökan. Du ska alltid ha ditt LMA-kort med dig. Det är viktigt till exempel när du besöker vården eller hämtar ut medicin. Du kan få ett billigare pris om du har ditt LMA-kort med dig.

Ett LMA-kort från Migrationsverket.

Källa: Migrationsverket

Hälsoundersökning

Alla asylsökande får ett erbjudande om en gratis hälsoundersökning. Vårdcentralen där du bor skickar ett brev till dig där det står att du får komma på hälsoundersökning.

Under hälsoundersökningen får du träffa vårdpersonal: en sjuksköterska och en läkare. Sjuksköterskan frågar om din hälsa och tar prover för att se om du har någon sjukdom som behöver behandlas. Sjuksköterskan berättar också om hur den svenska vården fungerar. Du får träffa en läkare som kan göra en kroppsundersökning om det behövs.

Fråga vårdpersonalen om du undrar över något kring din hälsa. Berätta hur du mår psykiskt. Det finns hjälp att få om du känner dig nedstämd, ledsen, orolig, har ångest, mardrömmar eller har svårt att sova. Du kan också prata med vårdpersonalen om du behöver preventivmedel eller mödravård.

Vårdpersonalen arbetar inte för Migrationsverket och har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får berätta för någon om ditt besök eller vad du har sagt till dem.

Hälsoundersökningen påverkar inte din asylansökan. Den är till för att du ska kunna få hjälp om du har behov av vård.