Rättigheter under asyltiden 

Senast uppdaterad: 10/5-2023

Under asyltiden har du rätt till bland annat vård, boende och ekonomiskt stöd om du behöver det. Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har.

Du har rätt till akut sjukvård och tandvård och vård som inte kan vänta under tiden du är asylsökande. Du har också rätt till förlossningsvård, vård vid abort, rådgivning om preventivmedel, mödrahälsovård samt vård enligt smittskyddslagen.

Asylsökande barn och ungdomar under 18 år har rätt till samma sjukvård och tandvård som andra barn som bor i Sverige. Sjukvård för barn är oftast gratis.

Migrationsverket erbjuder dig ett tillfälligt boende under tiden du väntar på beslut. Migrationsverket betalar för boendet om du inte har några pengar.

Du har rätt till ett boende som är anpassat efter dina behov om du befinner dig i en särskilt utsatt situation. Det gäller till exempel dig som:

 • Är homosexuell, bisexuell, transperson eller queer
 • Är gammal och har särskilda behov
 • Är gravid
 • Är ensamstående med barn under 18 år
 • Är under 18 år och har kommit till Sverige utan dina föräldrar
 • Är allvarligt sjuk
 • Har en funktionsnedsättning
 • Har psykiska besvär
 • Har ett behov av ett särskilt anpassat boende på grund av vad du har upplevt, till exempel om du har varit utsatt för människohandel, tortyr, våldtäkt, kvinnlig könsstympning eller andra former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

Prata med Migrationsverkets mottagningsenhet så snart som möjligt om du har behov av ett särskilt anpassat boende.

I första hand ska du försörja dig själv. Om du inte har pengar, eller tjänar pengar, kan du ansöka om ekonomiskt stöd från Migrationsverket.

För att ha rätt att arbeta under tiden du är asylsökande måste du ha fått ett bevis på att du får arbeta under tiden du väntar på ett beslut på din asylansökan. Det kallas att få AT-UND. Du kan få AT-UND av Migrationsverket.

Om du har en nedsatt funktionsförmåga som påverkar dig fysiskt eller psykiskt kallas det för att ha en funktionsnedsättning. Du som har en funktionsnedsättning har särskilda rättigheter under tiden du är asylsökande:

 • Du kan få hjälp att prata med Migrationsverkets handläggare när du ansöker om asyl.
 • Du har rätt till ett särskilt anpassat boende.
 • Du har rätt till stöd som gör det lättare för dig att komma in i det svenska samhället om du får uppehållstillstånd.

Myndigheten för delaktighet (MFD) har en broschyr med information för dig som är ny i Sverige och har en funktionsnedsättning. Broschyren finns på flera språk.

Du får köra bil i Sverige om du är över 18 år och har ett körkort från ett annat land. Du får köra bil i Sverige under hela tiden som du är asylsökande. Efter att du har fått uppehållstillstånd måste du byta ut ditt körkort mot ett svenskt körkort inom ett år från det att du har folkbokfört dig. I vissa fall kan du behöva läsa in trafikregler och göra nya prov för att få ett svenskt körkort.

Barns rättigheter under asylprocessen skiljer sig från vuxnas.

I Sverige räknas alla som är under 18 år som barn. De flesta asylsökande barn kommer till Sverige tillsammans med en eller båda sina föräldrar. Det finns också många barn som kommer till Sverige utan en förälder eller annan vårdnadshavare. De behöver särskilt stöd.

Barn har rätt att gå i förskola och skola

Alla asylsökande barn och ungdomar har rätt att gå i förskola, skola eller gymnasium.

Barn har rätt till vård

Asylsökande barn har rätt till sjukvård och tandvård på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Tandvården är gratis för den som är under 18 år. Sjukvård är ofta gratis för den som är under 18 år.

Du har rätt att överklaga Migrationsverkets beslut om du får ett avslag på din asylansökan.