Beslut om asylansökan

Senast uppdaterad: 12/4-2023

Efter att Migrationsverket har gjort en asylutredning gör de en bedömning. Därefter får du ett beslut på om din asylansökan blir beviljad eller avslagen.

Migrationsverket grundar beslutet på din berättelse och de bevis som du har lämnat in som stöd för det du har berättat. Migrationsverket grundar även beslutet på vad de känner till om situationen i ditt hemland.

Migrationsverkets handläggare berättar om beslutet

När Migrationsverket har fattat ett beslut kommer de att skicka ett brev till dig. I brevet står när och var du ska träffa Migrationsverkets handläggare.

Handläggaren kommer att berätta för dig om din asylansökan blir beviljad eller avslagen. Handläggaren kommer också att berätta för dig hur Migrationsverket har kommit fram till beslutet.

Ibland får du träffa en handläggare innan Migrationsverket har tagit ett beslut. Då pratar handläggaren med dig om vilka rättigheter du har, och vad som kommer att hända när du får ditt beslut.