Beviljas uppehållstillstånd

Senast uppdaterad: 14/6-2021

Om du beviljas uppehållstillstånd betyder det att du har fått ett ja på din asylansökan.

Olika typer av uppehållstillstånd

Om du har fått ett uppehållstillstånd som flykting gäller ditt tillstånd i tre år.

Om du har fått ett uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande gäller ditt tillstånd i 13 månader.

Om du har fått ett permanent uppehållstillstånd gäller ditt uppehållstillstånd så länge du bor i Sverige.

Om du flyttar från Sverige kan Migrationsverket besluta om att återkalla ditt uppehållstillstånd. Det betyder att du i så fall inte längre har ett uppehållstillstånd i Sverige. Om du säger till Migrationsverket att du vill behålla ditt uppehållstillstånd kan du vara borta från Sverige i upp till två år och ändå få behålla ditt uppehållstillstånd i Sverige.