Bank och bankkonto

Senast uppdaterad: 19/1-2023

Bank

En bank är ett företag som mest jobbar med tre saker: betalningar, sparande och utlåning av pengar. Om du är under 18 år kan du inte låna pengar, men du kan både spara och betala om din förmyndare tillåter det. Förmyndare till ett barn är oftast föräldrarna. För att kunna spara och betala erbjuder bankerna dig olika tjänster som till exempel bankkonto, internetbank, bankkort och telefonbank.

Bankkonto

Du måste ha ett bankkonto för att kunna sköta din privatekonomi. Det konto du behöver kan heta olika saker som t.ex. lönekonto, transaktionskonto, personkonto, privatkonto eller betalkonto. Vad det heter spelar ingen roll utan det som är viktigt är att du ska kunna använda dessa tjänster:

  • Insättningar, som lön eller bidrag
  • Betalningar med kontoöverföringar, brevgiro och autogiro.
  • Uttag av kontanter

Hur du som asylsökande skaffar ett bankkonto

Du som är asylsökande med AT-UND kan få både bankkonto och bankkort. AT-UND är ett bevis på att du inte behöver arbetstillstånd för att arbeta i Sverige.

Innan du kan bli kund i en bank och få tillgång till banktjänster såsom bankkonto och bankkort behöver banken kontrollera din identitet. Banken behöver också ta reda på var dina pengar kommer ifrån och hur du kommer använda banktjänsterna. Därför kommer du få en del frågor från banken. Banken kan begränsa vilka banktjänster som du som asylsökande får.

För att underlätta identifieringen av asylsökande som har rätt att arbeta har Svenska Bankföreningen och Migrationsverket tagit fram en speciell rutin.

Rutinen innebär att du som vill öppna bankkonto ska visa upp ditt LMA-kort för banken. Du behöver också visa en vidimerad kopia av den id-handling du lämnat till Migrationsverket. Att kopian är vidimerad betyder att den har en stämpel som visar att kopian är den samma som originalet. Banken kontaktar sedan Migrationsverket som kan intyga om ID-handlingen överensstämmer med den som är inlämnad.