Samhällsorientering

Senast uppdaterad: 31/3-2023

Här hittar du material och metodstöd för dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända eller på annat sätt arbetar med samhällsinformation.

Materialet ”Om Sverige”

Materialet ”Om Sverige” är helt digitalt, gratis och tillgängligt på elva språk. Det innehåller nya texter och bilder med tydligare fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet. Du kan skriva ut eller arbeta med ”Om Sverige” direkt på webbplatsen.

Metodstöd till ”Om Sverige” och annat material för samhällsorientering

För dig som arbetar med ”Om Sverige” finns ett metodstöd. I metodstödet finns en mängd olika övningar, metoder, diskussionsfrågor, filmer och mycket annat användbart.

Det finns även annat material som kan vara stöd och inspiration i ditt arbete, till exempel filmserien ”Börja prata om” och MILSA handbok i samhälls- och hälsokommunikation.

Kurser i samhällsorientering med nationellt intag

Genom nationell samverkan finns nu fjärrundervisningskurser i samhällsorientering på flera språk.

På webbplatsen Partnerskap Skåne finns information om vilka kurser olika kommuner erbjuder och hur du anmäler deltagare från din kommun.

MILSA utbildningsplattform

MILSA utbildningsplattform är en nationell satsning för samhälls- och hälsokommunikatörer med fokus på utbildning, erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Projektet har stöd från Europeiska Socialfonden 2017–2021 och Socialdepartementet.