Metodstöd till ”Om Sverige” och annat material för samhällsorientering

Senast uppdaterad: 31/3-2023

Här hittar du material och metodstöd för dig som arbetar med samhällsorientering för nyanlända eller på annat sätt arbetar med samhällsinformation.

Metodstöd till ”Om Sverige”

För dig som arbetar med ”Om Sverige” finns ett metodstöd. I metodstödet finns en mängd olika övningar, metoder, diskussionsfrågor, filmer och mycket annat användbart.

Annat material

Det finns även annat material som kan vara stöd och inspiration i ditt arbete, till exempel filmserien ”Börja prata om” och MILSA handbok i samhälls- och hälsokommunikation.