Metodstöd: Vad kan du göra för att inte bli sjuk?

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Steg 1. Introducera "Vad kan du göra för att inte bli sjuk?"

Syfte med övningen: Att deltagarna får börja reflektera kring förebyggande vårdinsatser och varför de behövs.

Förberedelse: Förbered att du kan visa materialet ”Kallelser från vården” på skärm. Du kan också skriva ut materialet och dela ut till deltagarna. Inför denna och kommande övningar är det en bra idé om du som kommunikatör läser igenom ”Introduktion till metodstödet”. Där kan du till exempel hitta information om hur du leder ett bra samtal och hur du kan tänka kring könsuppdelade grupper.

Inför denna övning är det viktigt att du som kommunikatör förklarar att övningen inte handlar om privata situationer. Ingen ska behöva berätta om vilka kallelser som de har fått från vården.

Börja med att visa materialet ”Kallelser från vården”. Berätta att kallelserna i materialet bara är exempel på hur kallelser från vården kan se ut.

Dela in deltagarna par och låt dem diskutera följande fråga i genom att använda metoden Bikupor:

 • Varför behövs förebyggande vårdinsatser som till exempel vaccination, cellprov och mammografi?

Låt sedan varje par berätta vad de har pratat om i helgrupp. Skriv upp deltagarnas svar på tavlan.

Ett förslag är att du fyller i med följande:
Många sjukdomar kan förebyggas. Ett sätt att förebygga sjukdom är att gå på de undersökningar som du blir kallad till. Då är det lättare att upptäcka om du blivit sjuk. Det är därför viktigt att läsa sin post och gå på de undersökningar som man blir kallad till.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Att deltagarna får information om vad sjukvården gör för att upptäcka olika sjukdomar.
 • Att deltagarna får reflektera kring när och hur de kan vårda sig själva.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att uttrycka vilka tankar och frågor de har kring förebyggande vårdinsatser.

Förberedelse: Förbered två papper. På ena pappret står det ”JA” med stora bokstäver. På andra pappret står det ”NEJ” med stora bokstäver. Skapa en öppen yta i rummet så att alla kan röra sig fritt. Om möblerna i rummet är svåra att flytta eller om det är svårt för till exempel en person som använder rullstol att röra sig fritt kan ni istället genomföra övningen genom att alla deltagare får två papper var där det står ”JA” respektive ”NEJ”. Deltagarna svarar genom att räcka upp pappret de vill svara med.

Placera ut pappersarken med ”JA” och ”NEJ” på två olika platser i rummet. Gå igenom frågorna i punktlistan nedan. Låt deltagarna placera sig vid lappen som stämmer överens med det de vill svara. Fråga om någon vill berätta varför de valde just sitt svar.

Frågor:

 • Brukade du få kallelser från vården även när du var frisk, i förebyggande syfte, i det land eller de länder du bott i tidigare?
 • Vet du vem du kan fråga om du inte förstår vad som står i en kallelse från vården?
 • Vet du vem du kan fråga om du inte förstår varför du har fått en viss kallelse?
 • Tycker du att det är viktigt med förebyggande vårdinsatser, som till exempel cellprov, mammografi och vaccination?
 • Vet du när du kan vårda dig själv utan att behöva söka hjälp från vården?
 • Vet du varför man inte ska använda antibiotika i onödan?

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att deltagarna får fördjupa sina kunskaper om förebyggande vårdinsatser.

Förberedelse: Du som kommunikatör kan läsa på sidan ”Vad kan du göra för att inte bli sjuk?” i materialet ”Om Sverige” på Informationsverige.se. Förbered att du kan visa filmen ”Varför ska vi vaccinera oss?” från 1177 Vårdguiden.

Håll en muntlig genomgång av texten ”Vad kan du göra för att inte bli sjuk?”. Håll din genomgång i dialog med deltagarna. Gör ett urval av informationen. Du kan till exempel fokusera på eventuella frågor som deltagarna lyfte i övning 3.1 eller förebyggande insatser som:

 • Vaccination för barn och vuxna
 • Gynekologisk cellprovtagning
 • Mammografi

Under din genomgång kan du också berätta följande:
Vårdpersonalen ska ge dig den information du behöver. Informationen ska vara anpassad för dig så att du kan förstå den. Det betyder till exempel att du kan behöva en tolk för att förstå hur en undersökning gå till. Det kan också vara så att du behöver få informationen utskriven på papper.

Visa även filmen ”Varför ska vi vaccinera oss?” från 1177 Vårdguiden. Filmen är på svenska med undertext på svenska, så ett förslag är att pausa filmen ibland och översätta för deltagarna.

Om deltagarna har frågor som du inte kan svara på om till exempel gynekologisk cellprovtagning, mammografi eller vaccinationsprogrammet för barn finns det information på flera språk på webbplatsen 1177 Vårdguiden.

Visa gärna hur deltagarna kan hitta information på flera språk 1177 Vårdguiden:

 • Gå in på www.1177.se på din mobil, surfplatta eller dator.
 • Klicka på ”Other Languages” längst ner på startsidan.
 • Skrolla ner till rubriken ”Articles from 1177 in other languages”
 • Välj det språk som deltagarna talar.

Syfte med övningen: Att deltagarna får veta mer om mammografiundersökningar och tandvård för barn och reflektera över varför det är viktigt.

Förberedelse: Kopiera casen nedan och klistra in i ett dokument som du kan skriva ut och dela ut till deltagarna. Du kan översätta casen själv. Ett annat alternativ är att läsa upp dem för deltagarna.

Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Dela ut följande case till alla grupper. Låt grupperna läsa och diskutera casen. Du kan också läsa upp casen och frågorna för deltagarna. Du som kommunikatör rör dig mellan grupperna och lyssnar och stöttar vid behov. När alla grupper har diskuterat färdigt avbryter du diskussionen och summerar övningen i helgrupp.

Case 1: Hanna är kallad till en undersökning med mammografi

Hanna är 44 år. Hon gjorde en mammografiundersökning för fyra år sedan för att se om hon hade bröstcancer. Då såg allt bra ut. Nu har hon fått en ny kallelse till en undersökning med mammografi. Hanna tyckte att den senaste undersökningen var lite obehaglig. Hanna minns att det gjorde lite ont, men det gick över ganska snabbt. Sedan den senaste undersökningen har hon inte känt några besvär i brösten. Hon har också undersökt sina bröst själv och hon har inte hittat några knölar. Hanna bestämmer sig för att inte gå på undersökningen.

Vad finns det för risker med att tänka som Hanna gör?

Kommentar: Regelbundna undersökningar med mammografi kan upptäcka bröstcancer innan du har fått några symtom. Undersökningen kan visa om något har ändrats i brösten även om Hanna inte känner något själv. Bröstcancer är den vanligaste typen av cancer hos kvinnor. Det är större chans att bli frisk om cancer upptäcks tidigt. Du bestämmer själv om du vill gå på mammografi, men det är bra att göra det.

Case 2: Kamal är kallad till en tandundersökning

Kirans son Kamal är 11 år. Kamal gjorde en tandundersökning för två år sedan. Då hittade tandläkaren inga hål (karies) i Kamals tänder. Nu har Kamal blivit kallad till en ny undersökning. Kiran tycker att Kamals tänder ser friska ut och Kamal har inte ont i tänderna. Kiran tycker att det är onödigt att Kamal går till tandläkaren.

Vilket råd hade du gett till Kiran?

Kommentar: Det är viktigt att Kamal går till tandläkaren regelbundet. Även om han inte har ont i tänderna så kan tandvårdspersonal upptäcka något som behöver åtgärdas. Barn har rätt till regelbunden tandvård. Det är vårdnadshavarens ansvar att se till att barnet kommer på bokade besök. Tandvårdspersonal är skyldiga att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de stöter på en situation som gör att det finns anledning att känna oro för barnet. Ett exempel på när tandvårdspersonal kan känna oro är när ett barn inte kommer på flera bokade besök. När de gör en orosanmälan tänker de på barnets rätt till god hälsa.

Syfte med övningen: Att deltagarna får veta mer om några sjukdomar som man oftast inte behöver söka vård för. Syftet är också att deltagarna får diskutera vad de kan göra själva för att lindra besvären.

Förberedelse: Förbered att deltagarna har en mobiltelefon, surfplatta eller dator och kan besöka webbplatsen www.1177.se. Förbered att du kan visa webbplatsen 1177 Vårdguiden (www.1177.se) på skärm för deltagarna.

Börja med att visa webbplatsen 1177 Vårdguiden för deltagarna på skärm. Visa hur deltagarna hittar information på olika språk (se övning 4.1). Visa också hur de kan söka information på webbplatsen genom att klicka på ”Sök” på startsidan och skriva i fältet ”Vad söker du?”.

Dela sedan in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Varje grupp ska söka efter information på webbplatsen 1177 Vårdguiden och på sidan ”Vad kan du göra för att inte bli sjuk?” på Informationsverige.se. De ska söka efter information om några lättare sjukdomar och skador som man oftast inte behöver söka vård för, till exempel:

 • förkylning och influensa
 • feber
 • magsjuka
 • lättare brännskada

Det gör inget om flera grupper får leta information om samma sjukdom eller skada. Om det finns personer som inte är vana vid att läsa kan ni hjälpas åt att leta efter information på 1177 Vårdguiden och på sidan ”Vad kan du göra för att inte bli sjuk?” på Informationsverige.se. Grupperna läser igenom informationen och sammanfattar det viktigaste.

När grupperna känner sig klara gör de en kort muntlig redogörelse av det viktigaste för varandra. Du fyller i och stöttar vid behov.

Syfte med övningen: Att deltagarna får veta mer om hjärt-lungräddning.

Förberedelse: Förbered att du kan visa filmer om hjärt-lungräddning från HLR-rådet. Förbered att du kan visa handlingsplaner för HLR och luftvägsstopp från HLR-rådet.

Visa filmer om hjärt-lungräddning (HLR) från HLR-rådet. Visa de filmer som passar din grupp, till exempel ”Vuxen HLR 2 minuter”. Gå sedan igenom handlingsplanerna för HLR och luftvägsstopp.

Diskutera följande frågor i helgrupp:

 • Vad tänkte du när du såg filmerna om HLR och när vi gick igenom handlingsplanerna för HLR och luftvägsstopp?
 • Känner du till begreppen HLR och första hjälpen sedan tidigare?
 • Har du erfarenhet av HRL eller första hjälpen? Om ja, vill du berätta mer för gruppen?

Tips: Bjud gärna in en HLR-utbildare som kan visa hur man gör HLR och som kan låta deltagarna testa att ge HLR. Berätta för deltagarna att det också finns kurser och utbildningar i HLR och första hjälpen. Till exempel erbjuder Röda Korset utbildningar för privatpersoner.

Syfte med övningen: Att deltagarna får reflektera över antibiotikaresistens och hur man kan hålla sig frisk utan att använda antibiotika.

Förberedelse: Förbered att du kan visa filmen ”Hotet mot antibiotikan” från webbplatsen skyddaantibiotikan.se.

Börja med att gå igenom informationen om antibiotikaresistens på sidan ”Vad kan du göra för att inte bli sjuk?” på Informationsverige.se. Du kan även visa filmen ”Hotet mot antibiotikan” på webbplatsen skyddaantibiotikan.se. Filmen är på svenska med undertext på svenska, så ett förslag är att pausa filmen ibland och översätta för deltagarna.

Ställ följande frågor till deltagarna:

 • Vilka sjukdomar kan bli svåra att bota om bakterierna blir resistenta mot antibiotika?
 • Vad kan du göra för att förhindra att bakterieinfektioner sprids utan att använda antibiotika?

Om du bedömer att det passar din grupp kan du avsluta med att låta deltagarna göra ett informationsblad. Dela i så fall in deltagarna i grupper med 2–3 personer i varje grupp och be dem att skriva ett kort informationsblad med tips på hur man kan hålla sig frisk. Om deltagarna tycker det är svårt kan du ge dem tips på vad informationsbladet kan innehålla, till exempel ”använd inte antibiotika i onödan” eller ”välj att ta de vaccinationer som du blir erbjuden”. Informationsbladet får även gärna innehålla illustrationer.

Tips: Du kan skriva ut en affisch och sätta upp i rummet som beskriver när antibiotika hjälper och inte hjälper.

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Vad kan du göra för att inte bli sjuk?”.

Förberedelse: Ta fram papper och pennor.

Dela ut papper och pennor till deltagarna. Be dem skriva ner minst tre saker som de vet nu som de inte visste innan. Låt deltagarna diskutera vad de har skrivit i par och sedan i helgrupp.

Låt sedan deltagarna diskutera följande frågor i par:

 • Vilken övning tyckte du var bäst?
 • Var det någon övning som du inte tyckte var så bra? Vilken?