Metodstöd: Pension och annat ekonomiskt stöd

Senast uppdaterad: 2/1-2023

Steg 1. Introducera "Pension och annat ekonomiskt stöd"

Syfte med övningen: Att deltagarna får reflektera över pension i Sverige.

Förberedelser: Inga förberedelser.

Skriv ordet ”PENSION” på tavlan. Be deltagarna att vända sig mot den eller de som sitter närmast. Låt deltagarna diskutera vad de tänker när de läser eller hör ordet genom att använda metoden Bikupor. Be sedan någon från varje grupp presentera vad de har pratat om i helgrupp.

Gör en Brainstorm genom att anteckna nyckelord och fraser från deltagarnas svar. Skriv svaren under ordet ”PENSION” på tavlan.

Under samtalet har det troligen kommit upp tankar och information om pension i andra länder. Lägg till orden ”i Sverige” så att det nu står ”PENSION I SVERIGE” på tavlan. Stäm av med gruppen vad de tror kan kopplas till pension i Sverige. Ringa in nyckelord och fraser på tavlan.

Steg 2. Presentera syftet

Här ges förslag på syfte men det är du som kommunikatör som vet vad som är viktigast för just dina deltagare. Du kan lägga till egna syften och göra ett urval baserat på dina deltagares tidigare erfarenheter, förkunskaper samt behov av information.

Förslag på syften:

 • Deltagarna får information om hur pension och annat ekonomiskt stöd fungerar i Sverige.
 • Deltagarna får genom diskussion och reflektion öka sin förståelse för hur de kan påverka sin pension i Sverige.

Steg 3. Fånga upp deltagarnas förkunskaper, erfarenheter, tankar och frågor

Syfte med övningen: Att deltagarna får reflektera över vad de vet, tror och vill veta om pension i Sverige. Du som kommunikatör har möjlighet att fånga upp deltagarnas förkunskaper, tankar och frågor om pension i Sverige.

Förberedelser: Ta fram A3-papper och pennor.

Denna övning tar ganska lång tid. Ett alternativ är att använda resultatet av bikuporna om ”PENSION” i övning 1.1 ”Pension i Sverige” för att fånga upp deltagarnas förkunskaper och tankar.

Gör tre kolumner på tavlan. Skriv följande tre rubriker, en för varje kolumn:

 • Det här vet jag om pension i Sverige.
 • Det här tror jag om pension i Sverige.
 • Det här vill jag veta om pension i Sverige.

Dela in deltagarna i grupper med 3–4 personer i varje grupp. Dela ut ett A3-papper till varje grupp och be någon i gruppen att skriva. Be den som ska skriva att göra tre likadana kolumner på pappret.

Be dem att titta på frasen ”PENSION I SVERIGE” som du tidigare har skrivit på tavlan. De ska nu samla gruppens påståenden i varje kolumn.

Deltagarna kan ta hjälp av nyckelorden som finns på tavlan sedan förra uppgiften. Om någon i gruppen inte kan läsa, be andra deltagare att läsa högt.

Var och en i gruppen får chansen att säga en mening till varje kolumn. En sekreterare i gruppen skriver ner allas meningar. I ytterligare några minuter kan de sedan fylla på mer spontant i kolumnerna. Deltagarna ska inte kommentera eller besvara varandras inlägg. De ska bara lyssna och se till att alla meningar skrivs ned.

Samla ihop alla papper och fäst dem på en vägg så alla ser. Både du som kommunikatör och deltagarna kan kommentera meningarna på varje papper. Håll det ganska kort. Spara alla papper. Ni kan återkomma till kolumnerna i kommande övningar.

Nämn gärna för deltagarna att:
Det är många i Sverige som tycker att det är svårt att förstå pensionssystemet. Oroa dig inte om du inte förstår allt direkt. Varje år får du som tjänat in till den allmänna pensionen ett årsbesked från Pensionsmyndigheten. Årsbeskedet kallas för det orange kuvertet. I årsbeskedet kan du bland annat se hur mycket du hittills har tjänat ihop till din allmänna pension. När du är pensionär får du också det orange kuvertet. Då står det hur mycket du får i pension under året och vilka utbetalningsdagar som gäller. Du som har tjänstepension kan få flera andra årsbesked förutom det orangea kuvertet.

Steg 4. Studera innehållet tillsammans med deltagarna

Syfte med övningen: Att deltagarna får diskutera det svenska pensionssystemet.

Förberedelser: Förbered att du kan visa filmer från Pensionsmyndigheten. Filmerna finns på flera språk.

Börja med att visa filmer från Pensionsmyndigheten. Sammanfatta vad filmerna handlar om innan ni tittar på dem. Filmerna handlar om olika delar av pensionen och hur du tjänar in till din pension i Sverige.

Förslag på sammanfattning:
Vi kommer att se filmer om det svenska pensionssystemet från Pensionsmyndigheten. Din pension påverkas bland annat av hur länge du har arbetat i Sverige, om du har arbetat heltid eller deltid, hur mycket du har tjänat, hur din arbetsgivare har sparat åt dig och hur mycket du har sparat själv.

På Pensionsmyndighetens webbplats kan du göra en pensionsprognos för att se hur mycket du kan få i pension per månad. Du som inte har bott så många år i Sverige när du går i pension kommer att få en lägre pension eller ingen pension alls. Då kan du ansöka om extra ekonomiskt stöd, till exempel bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd från Pensionsmyndigheten.

Nu är det dags att titta på filmerna från Pensionsmyndigheten. Filmerna är korta och har ett ganska högt tempo. Därför kan det vara bra att sänka uppspelningshastigheten (till exempel till 0.75) och visa dem två gånger.

Efter att ni har sett filmerna ska deltagarna läsa texten ”Pension och annat ekonomiskt stöd” i materialet ”Om Sverige”. Deltagarna läser texten i grupper med tre personer i varje grupp. Antingen läser en person högt eller så kan de turas om. De kan diskutera de reflekterande frågorna i texten men ändå hålla ett visst tempo. Du går mellan grupperna för att lyssna och ge deltagarna möjlighet att ställa frågor och för att ge det stöd som behövs.

Ni fortsätter med att du visar bilden på ”pensionspyramiden” från Pensionsmyndigheten. Pyramiden symboliserar de olika delarna av pensionen som består av allmän pension, tjänstepension och eventuellt eget sparande. Hur stora de olika delarna är, eller om alla delar finns med är individuellt. Du som kommunikatör hittar beskrivningar av de olika delarna i punktlistan nedan.

Skriv upp viktiga begrepp från filmerna och texten ”Pension och annat ekonomiskt stöd” på tavlan. Prata om begreppen med deltagarna för att försäkra dig om att deltagarna har fått en grundläggande förståelse för pensionssystemet:

 • Allmän pension: Den del av pensionen som kommer från staten. Allmän pension består av två delar, inkomstpension och premiepension. Premiepension placeras i fonder. Om du vill kan du själv välja vilka fonder premiepensionen placeras i.
 • Tjänstepension: Den del av pensionen som du kan få av din arbetsgivare.
 • Privat pension/Eget sparande: Den del av pensionen som du sparar till själv, till exempel genom att spara i fonder eller aktier.
 • Ta ut pension: Du kan tidigast ta ut allmän pension när du är 62 år. Du måste själv ansöka för att ta ut din allmänna pension. Ju senare du väljer att ta ut pensionspengarna desto mer pengar kommer du få varje månad. Det som du tjänat in betalas ut från att du går i pension och så länge du lever.
 • Grundskydd: Om du har låg pension kan du ha rätt till extra pengar. Det kallas grundskydd och består av garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
 • Garantipension: Ett grundskydd för personer som har haft låg eller ingen arbetsinkomst.
 • Bostadstillägg: Ett ekonomiskt stöd för personer med låg pension. Bostadstillägg ska användas till att betala boendekostnader.
 • Äldreförsörjningsstöd: Ett ekonomiskt stöd för personer med låg eller ingen pension.
 • Efterlevandepension: Ett ekonomiskt stöd när en nära anhörig dör.
  Spara i fonder: Ett sätt att spara pengar till pensionen själv. En fond är ett paket med till exempel aktier som du kan köpa.

Syfte med övningen: Att deltagarna får diskutera olika typer av pension som går att få i Sverige.

Förberedelse: Materialet är på svenska men i dokumenten finns plats för att översätta innehållet till deltagarnas språk. Du kan fylla i materialet innan du skriver ut det. Om samhällsorienteringen är digital kan du mejla materialet till deltagarna. Materialet finns i tre versioner; ett för höger-till-vänsterspråk (HV), ett för vänster-till-högerspråk (VH) och ett för tigrinja (TIG).

I denna övning ska deltagarna diskutera vilken typ av pension man kan få beroende på hur man har levt och arbetat i Sverige.

Dela in deltagarna i mindre grupper med 3–4 personer i varje grupp. Ge varje grupp en kortlek med pensionstyperna och minst två case. Berätta att alla case handlar om hur olika personer har levt och arbetat i Sverige. Be deltagarna diskutera vilka pensionstyper personerna i casen skulle kunna få. Flera pensionstyper är möjliga att använda till varje case.

Case 1: Alma har arbetat inom sjukvården

Alma har arbetat inom sjukvården under en stor del av sitt liv. Hon har också arbetat deltid i en butik och varit arbetslös några år. Hon har tre barn. När de var små arbetade hon inte. Då var hon hemma och tog hand om dem. Under de åren hon var hemma och tog hand om sina barn fick hon föräldrapenning istället för lön.

Case 2: Naomi har varit chef på ett företag

Naomi har arbetat sedan hon var 16 år. De senaste 20 åren har hon varit chef på ett stort företag och haft en hög lön. Hon har fått lön från sina arbetsgivare under hela sitt arbetsliv. Hon har också sparat i fonder sedan många år tillbaka.

Case 3: Oliver har varit sjukskriven

Naomis man Oliver har varit sjukskriven i många år. Tillsammans har de två barn. Plötsligt dör Naomi och Oliver blir änkling och ensamstående pappa.

Case 4: Hassan har varit egenföretagare

Hassan har en masterexamen från universitetet och har varit egenföretagare större delen av sitt liv. Han har aldrig varit anställd av någon annan. Han har inte sparat någonting till pensionen, varken 4,5 % av sin lön som tjänstepension eller eget sparande.

Case 5: Vincent har arbetat inom restaurang

Vincent har arbetat inom restaurang i många år. Han arbetade svart, det vill säga utan anställningskontrakt och utan att betala skatt. Hans arbetsgivare betalade inte in till Vincents tjänstepension.

Case 6: Anna har arbetat som lärare

Anna har arbetat som lärare. Hennes arbetsgivare har betalat in till hennes tjänstepension. Hon har inte sparat pengar till pensionen själv.

Gå sedan igenom alla case och hur grupperna har svarat. Här är exempel på vad ni kan diskutera vid varje person:

 • Case 1 (Alma): allmän pension, tjänstepension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
 • Case 2 (Naomi): allmän pension, tjänstepension, eget sparande.
 • Case 3 (Oliver): allmän pension, efterlevandepension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
 • Case 4 (Hassan): allmän pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
 • Case 5 (Vincent): bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
 • Case 6 (Anna): allmän pension, tjänstepension

Förklara för deltagarna att casen är exempel. Det finns inget facit eller rätt svar, eftersom pensionen påverkas av många olika faktorer. Och när personer ansöker om till exempel bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd gör pensionsmyndigheten individuella bedömningar i varje ärende.

Tips: Boka en informatör från Pensionsmyndigheten som håller en föreläsning om pensionsfrågor. För att boka en informatör måste ni vara minst 30 personer. För mer information och bokning kontakta informator@pensionsmyndigheten.se.

Syfte med övningen: Att deltagarna får diskutera vad de har fått veta om pension i Sverige och vilka frågor som de fortfarande vill få svar på.

Förberedelse: Denna övning kräver att ni har gjort övning 3.1 ”Det här vill jag veta om pension i Sverige”.

Gå tillbaka till övning 3.1 ”Det här vill jag veta om pension i Sverige” där ni skrev upp detta på tavlan: ”Det här vet jag, det här tror jag, det här vill jag veta” om ”PENSION I SVERIGE”.

Låt deltagarna sitta i mindre grupper och titta på kolumnerna och prata om vilka av sina frågor de fått svar på. Diskutera sedan i helgrupp:

 • Vilka frågor har ni fått svar på?
 • Fanns det några missuppfattningar från början som nu har förklarats?
 • Finns det några frågor kvar att besvara?
 • Har det dykt upp nya frågor?
 • I vilket forum kan obesvarade frågor diskuteras vidare och hur kan ni hitta svar?

Syfte med övningen: Att deltagarna får reflektera över sin individuella pensionsplan.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Låt varje deltagare skriva ner punkter som svarar på frågan: Vad behöver jag planera inför min pension?

Svaret på frågan är inget som deltagarna behöver berätta för de andra deltagarna. Den individuella reflektionen är något de kan ta med sig hem för att fortsätta arbeta med.

Steg 5. Utvärdera

Syfte med övningen: Att deltagarna får möjlighet att utvärdera metodstödet ”Pension och annat ekonomiskt stöd”.

Förberedelse: Inga förberedelser.

Låt deltagarna diskutera några av eller alla följande frågor en kort stund i par. Reflektera sedan i helgrupp:

 • Vilka ord som vi har pratat om idag är viktiga för dig att förstå?
 • Vad är viktigt för dig att veta om pensionssystemet i Sverige, i din nuvarande situation?
 • Vad har varit svårt att förstå vad gäller pensionssystemet i Sverige?
 • Vad vill du veta mer om?
 • Vilken övning tyckte du var bäst idag? Varför gillade du den?